fredag, mai 24, 2024
 Statsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie
REDUKSJON Arealforbruket til Norsk pasientskadeerstatning ble mer enn halvert da de flyttet inn i sine nye lokaler i Oslo med bistand fra Statsbygg. FOTO NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der og sparer staten for store summer.

– Vi må få mer ut av hver offentlig krone vi bruker. Ved å bruke Statsbygg som rådgiver, har vi til nå spart 2,4 milliarder kroner som vi heller kan bruke på andre ting, som bedre og mer tilgjengelige tjenester for folk. Det er bra for staten, men enda bedre for innbyggerne. Dette er et godt utgangspunkt og jeg forventer at summen fortsetter å øke når enda flere tar Statsbyggs rådgivertjeneste i bruk, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).
 
De seneste årene er det tatt flere grep for å redusere statens utgifter til kontorlokaler: Statsbygg-databasen Statens lokaler har gitt en langt bedre oversikt over hva staten eier og leier, og er blitt et viktig verktøy for å planlegge arealbruk. Regjeringen har også pålagt statlige virksomheter å bruke Statsbygg som rådgiver når de skal inngå leiekontrakter med samlet verdi over 30 millioner kroner.
 
Tiltakene gir svært gode resultater. Det viser den årlige Statens lokaler-rapporten, som digitaliserings- og forvaltningsministeren la fram i dag. Leiekontraktene Statsbygg har inngått siden 2018 vil samlet spare staten for 2,4 mrd. i løpet av kontraktsperiodene.

– En av Statsbyggs viktigste oppgaver er å finne gode og effektive lokaler til statlige virksomheter. Mange har hatt mer plass enn de egentlig har hatt behov for, særlig i en jobbhverdag hvor vi er mer mobile og kan jobbe fra flere steder. Da er det en vinn-vinn-situasjon å finne nye lokaler, som er enda bedre tilrettelagt for dem som jobber der, samtidig som utgiftene reduseres fordi man bare bruker det arealet man faktisk trenger, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.
 
Hovedårsaken til de reduserte leiekostnadene er først og fremst arealeffektivisering.
 
– I tillegg inngår vi kontrakter i mer energieffektive og dermed billigere bygninger, sier Nikolaisen.
 
Statens lokaler i tall
 
• I 2023 inngikk Statsbygg 21 leiekontrakter fra Kristiansand til Karasjok. 1232 statsansatte fikk nye arbeidsplasser i moderne lokaler.
• De nye kontraktene reduserer samlet arealbruken med 21.450 kvm og vil kutte kostnadene med ca. 400 millioner kroner i løpet av kontraktsperioden. Det er et kostnadskutt på 30 prosent pr ansatt.
• Siden 2018 har 9524 statsansatte flyttet inn i nye lokaler med Statsbygg som rådgiver, noe som har ført til en total reduksjon i arealbruken på 141.500 kvadratmeter. Det tilsvarer over 940 norske eneboliger.
• Statsbygg jobber for tiden med 59 prosjekter over hele Norge der statlige etater leter etter nye lokaler hos private utleiere.
• På nettstedet statensinnleie.no blir det lagt ut søk etter leielokaler i markedet for statlige virksomheter over hele landet.


 
norskPasientskadeerstatning.jpg

Statsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les mer

Veidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les merFørste byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer

Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les merKunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer

Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer


Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer

Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer


Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling

Prosjektet som skal samle fagmiljøene ved NTNU på Gløshaugen i Trondheim, går nå inn i en fase med videre prosjektutvikling- og gjennomføring. ... les mer


Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre et miljøsertifisert kontor- og næringsbygg på kaipromenaden i Haugesund for Smedasundet Sytti7 AS (Caiano ... les mer

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotografiar

Lei av trauste byggegjerde? No kan du sjå fire fotografi av Vibeke Tandberg når du går forbi byggeplassen til det nye Regjeringskvartalet.

... les mer
Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...
Syv ukers skoleturnè for yrkesfag

Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg
Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen

Startskudd for NTNU Campussamling
D-blokka har nådd høgda si

Statsbygg har laget Samspillsboka
Delte Statsbyggs studentpris i Bergen

Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...
Skanska blir entreprenør på C-blokken

Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...
Rekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...
Grønt lys for Tønsberg tinghus

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet
Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne s...

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Int...
Byggavfall blir klimavennlig jord

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies