mandag, juni 05, 2023
 Staten bruker mindre arealStatsbygg sin årlege rapport om statens bruk av lokale blei publisert i dag.

Sidan 2019 er arealbruken i staten redusert med 176 000 kvadratmeter. Det kjem fram i Statsbygg sin årlege rapport om statens bruk av lokale, som blei publisert i dag.

PUBLISERT 24.5.2023
FOTO STATSBYGG/HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

– Eg er imponert over den jobben som er gjort for gjere statlege lokale meir arealeffektive. Mindre pengar til lokale betyr at vi får meir pengar til å kunne gi folk betre tenester og til andre viktige formål, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).
 
På fire år er kontor- og fellesareal per tilsett redusert frå nesten 30 kvadratmeter til under 28 kvadratmeter. Gitt ein gjennomsnittleg kvadratmeterpris i 2022 på 2 464 kroner, utgjer innsparinga om lag 1,7 milliardar kroner.
 
– Rapporten viser at staten har eit enormt potensiale for å spare areal og pengar. Som statens rådgivar i slike saker skal vi bidra til det, seier Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerande direktør i Statsbygg.
 
I det nye regjeringskvartalet er det berekna 23 kvadratmeter per tilsett. Det viser at statlege verksemder har eit stort potensial for å bruke mindre pengar på areal.
 
– Mange av lokala staten har leigd over år har vore tilpassa ei anna tid og andre måtar å arbeide på. Det er viktig at lokala er tilpassa verksemda sine aktivitetar, og ein arbeidskvardag der ikkje alle sit ved kontorpulten sin bak ei lukka dør kvar dag, seier Gjelsvik.
 
Meir effektive lokale
 
Ei av dei viktigaste årsaka for kostnadene ved eit leigeforhold er kor mange kvadratmeter det er per tilsett. Ved reforhandling av leigekontrakten i markanden oppnår mange meir effektive lokale.
 
Statens jernbanetilsyn, Nasjonalt tryggingsorgan og Landbruksdirektoratet er blant dei som har redusert kostnadene sine med meir enn 50 prosent. Datatilsynet, Direktoratet for E-helse og Norsk pasientskadeerstatning har redusert sitt areal med meir enn 50 prosent..
 
Rapporten visar òg leigekontrakten si varigheit. Frå 2023 til 2028 skal statlege verksemder flytte frå lokale med ein total leige på over 5,7 milliardar kroner. Dersom staten når målet om å redusere kostnaden med 15 prosent for nye leigekontraktar i markanden, vil det utgjere ein årleg sparing på over 850 millionar kronar.
 
Statsbygg hjelper statlege verksemder som leiger lokalar i marknaden. Rådgivingstenesta er obligatorisk for nye kontraktar med en totalramme på over 30 millionar kroner i husleige, unnateken NAV og Politiet.
 
Staten brukte 18,3 milliardar kroner på eigde og leigde lokalar i 2022. Sjølv om staten brukte mindre areal i 2022 enn i 2021, har kostnadene auka med nesten 1,3 milliardar kroner. Årsaka er hovudsakeleg den høge prisveksten.
 
Kven er utleigaren?
 
I år er statens leigekontraktar i marknaden kopla med informasjon om utleigar i «Enhetsregisteret». Dette er nytt.
 
– Det er viktig å vite kven staten leiger av. Fellesskapet sine pengar skal ikkje gå til menneske og selskap som er underlagt sanksjonar, og verksemdene treng sikre lokale, seier Gjelsvik.

 
Staten-bruker-mindre-areal.jpg

Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknologisenter

Den trønderske kunstnaren Håvard Homstvedt er invitert til å utvikle eit omfattande kunstforslag til det som skal bli eit av verdas mest avanserte ... les mer

Spaden i jorda for det nye 22. juli-senteret

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tok i dag det første spadetaket for det nye, permanente 22. juli-senteret i Regjeringskvartalet.

... les mer


Norconsult prosjekterte Årets skolebygg

Torsdag ble det klart at det var Stangaland skole i Karmøy kommune som vant den gjeve prisen Årets skolebygg 2023. Norconsult har hatt ... les mer

Veidekke: Venter nedgang i det skandinaviske entreprenørmarkedet

Veidekke spår reversering av fjorårets vekst i det skandinaviske entreprenørmarkedet. Lavere etterspørsel som følge av økte renter og inflasjon ... les merKunstig intelligens på tak og fasader

I et nytt utviklingsprosjekt har Statsbygg testet om inspeksjoner av tak og fasader kan effektiviseres med droner, bildegjenkjenning og kunstig ... les mer

Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023

Norconsult arrangerer Bærekraftsuken 2023 fra 24. april til 28. april. Over 60 webinarer skal gjennomføres med temaer innen sosial, miljømessig og ... les mer


Gode resultat for Statsbygg i 2022

I 2022 forvalta Statsbygg eit samla areal på 2,84 mill. kvadratmeter, og investerte heile 1,2 mrd. koner i vedlikehald av dei. Samstundes opna ... les mer

Statsbygg bygger flomtunnel og sjøvannsenergiforsyning for Vikingtidsmuseet

Statsbygg har inngått avtale med AF gruppen om en innovativ og bærekraftig løsning for det nye Vikingtidsmuseet. Avtalen er en samspillsavtale med ... les mer


Statsbygg lanseres innovasjonssamarbeidet ByggBOKS

Statsbyggs nye finansieringskonsept skal bidra til rask og målrettet innovasjon sammen med byggebransjen. Den første ByggBOKS-konkurransen skal ... les mer

Åpnet Europas største ombrukssentral

Statsbygg har vært sentral i utviklingen av Ombygg. Med åpningen av den 4500 kvm store sirkulære ressurssentralen på Økern i Oslo øker potensialet ... les mer


17 meter lange rørsjakter heises på plass i Livsvitenskapsbygget

Sikrere, mer effektivt og mer klimavennlig: Aldri før har prefabrikkerte modulsjakter blitt brukt i et så stort omfang som på Livsvitenskapsbygget ... les mer

Norconsults Cathrine Kirkøen-Bere kåret til en av Norges fremste tech-kvinner

Cathrine Kirkøen-Bere (32) er på Topp 50-listen over de fremste kvinnene i Norge innen teknologi. Det var 8. mars, på den internasjonale ... les mer

Statsbygg mottok 18 varsler i 2022
Bygg Arena Arendal utfordrer på klima, arbeidsl...

Block Berge endrer navn til Veidekke Prefab
Statsbygg planlegger salg av Victoria terrasse

Veidekke: Vil kjøpe entreprenør i Østfold
Staten sparer milliardar i kontorleige

362 millionar kroner til utbygging av breiband ...
Enighet om Hovedbygningen ved NTNU

La ned grunnsteinen for Blått bygg
Ny undersøking av Statsbygg sitt omdømme

Storslagen kunst i A-blokken
Snart frist for storkontrakt for Norsk havtekno...

Ny utgåve av Åpent Rom
Ocean Space Centre får nytt navn

Klart for bygging av det nye Vikingtidsmuseet
Statsbygg kjøper bustadprosjekt på Svalbard

Skifer og stein får nytt liv i Nydalen
Statsbyggs prosjekter videreføres

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
Slot Gacor Gampang Menang