onsdag, februar 21, 2024
 Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknologisenterDen trønderske kunstnaren Håvard Homstvedt er invitert til å utvikle eit omfattande kunstforslag til det som skal bli eit av verdas mest avanserte anlegg for forsking og undervisning i havnæringane.

PUBLISERT 15.5.2023
FOTO LINK ARKITEKTUR

Det er KORO (Kunst i offentlege rom) som står bak invitasjonen til den trønderske kunstnaren. Forprosjektet som Homstvedt skal i gang med for Norsk havteknologisenter i Trondheim omfattar både den antikvariske bygningen Tankhodet frå 1930-talet og det nye uteområdet, som har fått namnet Tankplassen.
 
– Val av kunstnar er spennande. Som byggherre er vi saman med NTNU og SINTEF, som skal ha verksemda si i senteret, opptekne av at kunsten skal tilføre senteret ein dimensjon som forsterkar bygga si meining. Vi set stor pris på samarbeidet med KORO i byggeprosjekta våre, seier prosjektleiar Simen Bakken i Statsbygg.
 
Tydeleg signatur
 
Homstvedt (f. 1976) bur og jobbar i Oslo og har kunstutdanninga si frå Yale University School of Art og Rhode Island School of Design i USA. Han er ein internasjonalt anerkjent kunstnar med utstillingar i Los Angeles, New York, Paris og Napoli bak seg. I Noreg er han representert av Galleri Riis, og han er innkjøpt av både Kunstsilo i Kristiansand og Nasjonalmuseet i Oslo.

KORO grunngir valet av kunstnar med at Homstvedt har ein tydeleg signatur og evnar å møte det nye senteret si ingeniørkunst og fokus på berekraft gjennom å beherske ulike format og materialar. Kunstnaren uttrykker seg først og fremst med måleri, men òg teikning, skulptur og grafikk.
 
– Homstvedt er ein relevant kunstnar for det nye havteknologisenteret då kunsten hans pregast av samspelet mellom mennesket og naturkreftene. Han jobbar godt både innandørs og utandørs, og med store flater og ulike format, noko dei fysiske rammene for Norsk havteknologisenter krev, seier Marit L. Flåttar, kurator for KORO.
 
– Unikt og viktig
 
Homstvedts forprosjekt skal leverast i 2024. Dersom hans kunstnariske konsept vedtakast skal kunstprosjektet stå ferdig i 2028, når rehabiliteringa av Tankhodet og utforminga av uteplassen er planlagt ferdigstilt. Tankhovudet vil bestå av arbeidsplassar for NTNU og SINTEF, ein spisestad og senteret sin møteromarena. Kunstnaren ser fram til å komme heim til Trondheim og arbeide med eit kunstforslag til anlegget på Tyholt.
 
– Norsk havteknologisenter er unikt og viktig for Trondheim som teknologihovudstad. Senteret si forsking på livet både på og i havet vil speglast i kunsten mi. Eg er òg oppteken av teknologien sin påverknad på mennesket og natur, seier kunstnar Håvard Homstvedt.
 
Den nye kunsten vil inngå i den eksisterande kunstsamlinga til NTNU ved tidlegare Marinteknisk senter på Tyholt. Samlinga består av fleire hovudverk, blant anna ein sju meter høg sveisa stålskulptur av Kristian Kvakland (1927–2011) og ein kunsthistorisk viktig bildevev av Brit Fuglevaag (f. 1939). eit samleomgrep for kunsten til Norsk havteknologisenter er Mennesket og kreftene.
 
Norsk havteknologisenter vil ved ferdigstilling omfatte både undervisnings- og forskingsverksemda til NTNU i marin teknikk og forskingsverksemda til SINTEF. Senteret på Tyholt vil bestå av fleire bygg. Etter planen skal arbeidsplass- og undervisningsbygget stå ferdig i 2025, Bassengbygget i 2027 og studentlaboratoria og rehabiliteringa av Tankhodet vere ferdig til innflytting i 2028.
norskHavteknologisenterTank.jpg

Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre et miljøsertifisert kontor- og næringsbygg på kaipromenaden i Haugesund for Smedasundet Sytti7 AS (Caiano ... les mer

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotografiar

Lei av trauste byggegjerde? No kan du sjå fire fotografi av Vibeke Tandberg når du går forbi byggeplassen til det nye Regjeringskvartalet.

... les mer


Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milliarder kroner

Statsbyggs største enkeltstående byggeprosjekt, Livsvitenskapsbygget, er i startgropen for storstilt innkjøp av utstyr og inventar. Statsbygg skal ... les mer

Syv ukers skoleturnè for yrkesfag

Et team fra Veidekke legger i dag ut på langtur for å møte elever på ungdomsskoler og videregående skoler fra Agder i sør til Trøndelag i nord. ... les merBlir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg

Statsråd Karianne Tung er fornøyd med spleiselaget, som skal sørge for at kontor- og undervisningsbygget til Norsk havteknologisenter i Trondheim ... les mer

Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen

Takket være et lite industrieventyr ved Veidekkes asfaltfabrikk i Kristiansund er det i høst produsert 3.000 tonn asfalt kun ved bruk av hydrogen ... les mer


Startskudd for NTNU Campussamling

Statsbygg er byggherre når startskuddet går for byggeprosjektet NTNU Campussamling ved nyttår. Konkurransen er allerede i gang om hvem som får ... les mer

D-blokka har nådd høgda si

Det nye regjeringskvartalet reiser seg i Oslo sentrum, og D-blokka har no vakse seg til full størrelse.

... les mer

Statsbygg har laget Samspillsboka

Samspill er avgjørende for å lykkes med store og komplekse byggeprosjekter. Nå har Statsbygg foredlet samspillsmodellen sin og standardisert den i ... les mer

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen

Mastergradsstudentane Kristine Matland og Njål Thunold Hatteberg delte Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen. ... les mer


Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Veidekke Prefab

Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2023 tildeles Veidekke Prefab AS, som har utviklet nye betongelementløsninger med betydelig lavere ... les mer

Skanska blir entreprenør på C-blokken

Statsbygg og Skanska har undertegnet samspillkontrakt for forprosjektet av C-blokken i Regjeringskvartalet.

... les mer
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...
Rekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...
Grønt lys for Tønsberg tinghus

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet
Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne s...

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Int...
Byggavfall blir klimavennlig jord

Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter
Ny direktør for Statsbyggs utenlandseiendommer

Grønt lys for NTNU Campussamling
Mange bruksområder for gammel betong

Intelligent belysning - 100% drevet av solenergi
Veidekke: Ny milliardkontrakt med Fornebubanen

Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene t...
Keisargave blomstrar til ambassadøren si glede

Staten bruker mindre areal
Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknolog...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges