torsdag, oktober 05, 2023
 Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknologisenterDen trønderske kunstnaren Håvard Homstvedt er invitert til å utvikle eit omfattande kunstforslag til det som skal bli eit av verdas mest avanserte anlegg for forsking og undervisning i havnæringane.

PUBLISERT 15.5.2023
FOTO LINK ARKITEKTUR

Det er KORO (Kunst i offentlege rom) som står bak invitasjonen til den trønderske kunstnaren. Forprosjektet som Homstvedt skal i gang med for Norsk havteknologisenter i Trondheim omfattar både den antikvariske bygningen Tankhodet frå 1930-talet og det nye uteområdet, som har fått namnet Tankplassen.
 
– Val av kunstnar er spennande. Som byggherre er vi saman med NTNU og SINTEF, som skal ha verksemda si i senteret, opptekne av at kunsten skal tilføre senteret ein dimensjon som forsterkar bygga si meining. Vi set stor pris på samarbeidet med KORO i byggeprosjekta våre, seier prosjektleiar Simen Bakken i Statsbygg.
 
Tydeleg signatur
 
Homstvedt (f. 1976) bur og jobbar i Oslo og har kunstutdanninga si frå Yale University School of Art og Rhode Island School of Design i USA. Han er ein internasjonalt anerkjent kunstnar med utstillingar i Los Angeles, New York, Paris og Napoli bak seg. I Noreg er han representert av Galleri Riis, og han er innkjøpt av både Kunstsilo i Kristiansand og Nasjonalmuseet i Oslo.

KORO grunngir valet av kunstnar med at Homstvedt har ein tydeleg signatur og evnar å møte det nye senteret si ingeniørkunst og fokus på berekraft gjennom å beherske ulike format og materialar. Kunstnaren uttrykker seg først og fremst med måleri, men òg teikning, skulptur og grafikk.
 
– Homstvedt er ein relevant kunstnar for det nye havteknologisenteret då kunsten hans pregast av samspelet mellom mennesket og naturkreftene. Han jobbar godt både innandørs og utandørs, og med store flater og ulike format, noko dei fysiske rammene for Norsk havteknologisenter krev, seier Marit L. Flåttar, kurator for KORO.
 
– Unikt og viktig
 
Homstvedts forprosjekt skal leverast i 2024. Dersom hans kunstnariske konsept vedtakast skal kunstprosjektet stå ferdig i 2028, når rehabiliteringa av Tankhodet og utforminga av uteplassen er planlagt ferdigstilt. Tankhovudet vil bestå av arbeidsplassar for NTNU og SINTEF, ein spisestad og senteret sin møteromarena. Kunstnaren ser fram til å komme heim til Trondheim og arbeide med eit kunstforslag til anlegget på Tyholt.
 
– Norsk havteknologisenter er unikt og viktig for Trondheim som teknologihovudstad. Senteret si forsking på livet både på og i havet vil speglast i kunsten mi. Eg er òg oppteken av teknologien sin påverknad på mennesket og natur, seier kunstnar Håvard Homstvedt.
 
Den nye kunsten vil inngå i den eksisterande kunstsamlinga til NTNU ved tidlegare Marinteknisk senter på Tyholt. Samlinga består av fleire hovudverk, blant anna ein sju meter høg sveisa stålskulptur av Kristian Kvakland (1927–2011) og ein kunsthistorisk viktig bildevev av Brit Fuglevaag (f. 1939). eit samleomgrep for kunsten til Norsk havteknologisenter er Mennesket og kreftene.
 
Norsk havteknologisenter vil ved ferdigstilling omfatte både undervisnings- og forskingsverksemda til NTNU i marin teknikk og forskingsverksemda til SINTEF. Senteret på Tyholt vil bestå av fleire bygg. Etter planen skal arbeidsplass- og undervisningsbygget stå ferdig i 2025, Bassengbygget i 2027 og studentlaboratoria og rehabiliteringa av Tankhodet vere ferdig til innflytting i 2028.
norskHavteknologisenterTank.jpg

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet

Et permanent minnested etter 22. juli-terroren skal være en del av det nye regjeringskvartalet i Oslo. Nå inviteres kunstnere, designere og ... les mer

Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne slå seg på brystet og si "Vi nådde målene!"

Veidekkes nye hovedkontor blir banebrytende: – Dette er første gang i verden at knust betong fra et riveprosjekt erstatter 100 prosent av ... les merImponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Interns

Hvordan ville du startet byggenæringen på nytt? Det er en av fire utfordringer Statsbygg ga årets Summer Interns – som resulterte i nye ... les mer

Byggavfall blir klimavennlig jord

Knust teglstein, kompost og biokull kan gi mye mer miljøvennlige jordblandinger, viser et nytt forskningsprosjekt i Statsbygg-regi. Det kan komme ... les merGrunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la tirsdag ned grunnstenen for anlegget på Tyholt, som skal bidra til en bærekraftig utvikling av ... les mer

Ny direktør for Statsbyggs utenlandseiendommer

Vibeke Schulz Ahlsand er ansatt som avdelingsdirektør for Statsbyggs eiendommer i utlandet. Her får hun ansvaret for statlige eiendommer i over 50 ... les mer


Grønt lys for NTNU Campussamling

Statsministeren og statsråd for forskning og høyere utdanning besøkte i går NTNU i Trondheim og ga grønt lys for oppstart i byggingen av NTNU ... les mer

Mange bruksområder for gammel betong

Betongbransjen har redusert sine CO2-utslipp, men kan bli enda mer klimavennlig ved å redusere utslippene fra sementproduksjon, øke gjenbruken av ... les mer


Intelligent belysning - 100% drevet av solenergi

Soldrevne gatelys har aldri vært mer aktuelt

... les mer
Veidekke: Ny milliardkontrakt med Fornebubanen

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Fornebubanen om tunnel- og grunnarbeider på den to kilometer lange strekningen fra Majorstua til Skøyen i ... les mer


Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene til verdensmarkedet

Statsbygg har utløst opsjonen på kjøp av kjøretøysperrer med innovasjonspartneren Prodtex AS fra Ulsteinvik. Dette vil gagne det nye ... les mer

Keisargave blomstrar til ambassadøren si glede

I 64 år stod det japanske kirsebærtreet i regjeringskvartalet i Oslo. No står treet på Sylling prestegard i Lier, og den japanske ambassadøren ... les mer

Staten bruker mindre areal
Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknolog...

Spaden i jorda for det nye 22. juli-senteret
Norconsult prosjekterte Årets skolebygg

Veidekke: Venter nedgang i det skandinaviske en...
Kunstig intelligens på tak og fasader

Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023
Gode resultat for Statsbygg i 2022

Statsbygg bygger flomtunnel og sjøvannsenergifo...
Statsbygg lanseres innovasjonssamarbeidet ByggBOKS

Åpnet Europas største ombrukssentral
17 meter lange rørsjakter heises på plass i Liv...

Norconsults Cathrine Kirkøen-Bere kåret til en ...
Statsbygg mottok 18 varsler i 2022

Bygg Arena Arendal utfordrer på klima, arbeidsl...
Block Berge endrer navn til Veidekke Prefab

Statsbygg planlegger salg av Victoria terrasse
Veidekke: Vil kjøpe entreprenør i Østfold

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies