mandag, mars 20, 2023
 Staten sparer milliardar i kontorleigeStatlige etater kan spare store penger når de leiger lokale i den private merknaden fortel kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og administrerande direktør Harald V. Nikolaisen.

Statsbygg er rådgivar for statlege verksemder når dei skal forhandle kontorlokale med private utleigarar. I reforhandlingane blir det lagt vekt på å finne kostnadseffektive og arealeffektive lokale. Samtidig blir det stilt krav til miljøvennlege løysingar som gir lågare energiforbruk, og dermed òg lågare energikostnader og redusert klimafotavtrykk pr. tilsett.
 
Sparte leigekostnader
 
– Eg er oppteken av at staten skal bruke fellesskapet sine pengar smart og effektivt, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik:
 
– Statsbygg har gjort ein solid jobb med å reforhandle leigekontraktane dei siste åra. Allereie sparar vi mykje pengar. I åra framover skal stadig nye kontraktar forhandlast om, og det er eit stort potensiale for innsparingar – noko som gagnar både fellesskapet og dei som arbeidar i verksemdene som får nye lokalar.
 
I 2022 blei det reforhandla 13 leigekontraktar frå Grimstad i sør til Hammerfest i nord. 1870 statstilsette har fått nye arbeidsplassar i moderne lokale. Reforhandlingane gav ein reduksjon av leigekostnadene på 37,7 millionar kroner samanlikna med tidlegare. Det er eit kostnadskutt på 33 % pr. tilsett. Reknast leiga i noverdi under heile leigeperioden er innsparinga på kontraktane heile 306 millionar kroner over 10 år.
 
Databasen Statens lokale blei oppretta i 2018. Den gav staten ei heilskapleg oversikt over både eigde og leigde lokale, og nye moglegheiter til å samanlikne og analysere forskjellige verksemder sine bruk av areal.
 
Reknast noverdi av alle kontraktar som er inngått i perioden 2018 – 2022, har Statsbyggs rådgiving bidrege til å redusere leigekostnadene for statlege verksemder med heile 2,1 milliardar kroner.

Spart areal og energikostnader
 
–  Hovudårsaka til dei reduserte leigekostnadene, er arealeffektivisering. Dei 13 leigekontraktane som blei reforhandla i 2022 representerte ei samla arealeffektivisering på 24 000 kvadratmeter BTA, fortel administrerande direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg .
 
Mindre areal reduserte samtidig energikostnadene med 2,6 millionar kroner. Det betyr ein reduksjon av klimafotavtrykket pr. tilsett målt i kg/CO2 på heile 68 %.
8 300 statstilsette har sidan 2018 flytta inn i nye lokale med Statsbygg som rådgivar, det har ført til ein total reduksjon i arealbruken på 119 805 kvadratmeter som svarer til nesten 1000 gjennomsnittlege einebustadar i Noreg.
 
Statsbygg sine rådgivingstenester
 
Statsbygg jobbar for tida med 58 prosjekt der statlege etatar leitar etter nye lokale hos private utleigarar. Statsbygg hjelper med å definere etatane sine behov og krav. Når det er beskrive, hjelper Statsbygg til med marknadssøk, tilbodsevaluering, kontraktsforhandling og oppfølging av kontraktsvilkåra. Statsbygg kan òg hjelpe med brukarprosessar og endringsleiing i forbindelse med flytting og val av moderne arbeidsplassløysingar.
 
På nettstaden statensinnleie.no blir det lagt ut søk etter leigelokale for statlege verksemder i heile landet og kommuniserer med tilbydarar i marknaden.

 
ministerGjelsvigOgHarald-e1.jpg

Åpnet Europas største ombrukssentral

Statsbygg har vært sentral i utviklingen av Ombygg. Med åpningen av den 4500 kvm store sirkulære ressurssentralen på Økern i Oslo øker potensialet ... les mer

17 meter lange rørsjakter heises på plass i Livsvitenskapsbygget

Sikrere, mer effektivt og mer klimavennlig: Aldri før har prefabrikkerte modulsjakter blitt brukt i et så stort omfang som på Livsvitenskapsbygget ... les merNorconsults Cathrine Kirkøen-Bere kåret til en av Norges fremste tech-kvinner

Cathrine Kirkøen-Bere (32) er på Topp 50-listen over de fremste kvinnene i Norge innen teknologi. Det var 8. mars, på den internasjonale ... les mer

Statsbygg mottok 18 varsler i 2022

Statsbyggs varslingskomité mottok 18 varsler i 2022. Dette er en økning på 50 prosent i forhold til året før. Av varslene var det åtte som krevde ... les merBygg Arena Arendal utfordrer på klima, arbeidsliv og boligbygging

Gjennom Bygg Arena Arendal forener Statsbygg krefter med ledende bransjeaktører på Arendalsuka 2023. I år rettes søkelyset mot løsninger som sikrer ... les mer

Block Berge endrer navn til Veidekke Prefab

Veidekkes datterselskap for prefabrikkerte betongelementer på Klepp syd for Stavanger endrer navn til Veidekke Prefab. Det nye navnet tydeliggjør ... les mer


Statsbygg planlegger salg av Victoria terrasse

Med rik historie og fantastisk beliggenhet er Victoria terrasse en unik eiendom sentralt i Oslo. Nå har Statsbygg fått i oppdrag fra Kommunal- og ... les mer

Veidekke: Vil kjøpe entreprenør i Østfold

Veidekke har inngått intensjonsavtale om å kjøpe alle aksjene i entreprenøren Haugerud Vikeby AS i Mysen. – Vi ønsker å ta større del av det lokale ... les mer


Staten sparer milliardar i kontorleige

Statsbygg er rådgivar for statlege verksemder når dei skal forhandle kontorlokale med private utleigarar. I reforhandlingane blir det lagt vekt på ... les mer

362 millionar kroner til utbygging av breiband i heile Noreg

Kommunal- og distriktsdepartementet har fordelt 362 millionar kroner til utbygging av breiband i heile Noreg.

... les mer

Enighet om Hovedbygningen ved NTNU

I reguleringsarbeidet for NTNU Campussamling meldte Riksantikvaren i oktober innsigelse til forslaget til utforming av Hovedbygningen på ... les mer

La ned grunnsteinen for Blått bygg

Blått møtte kvitt då statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i eit vinterleg Bodø la ned grunnsteinen til nybygget ved Nord universitet.

... les mer
Ny undersøking av Statsbygg sitt omdømme
Storslagen kunst i A-blokken

Snart frist for storkontrakt for Norsk havtekno...
Ny utgåve av Åpent Rom

Ocean Space Centre får nytt navn
Klart for bygging av det nye Vikingtidsmuseet

Statsbygg kjøper bustadprosjekt på Svalbard
Skifer og stein får nytt liv i Nydalen

Statsbyggs prosjekter videreføres
Får ikke bukt med mangelfulle byggesøknader

Veidekke: Starter bygging av hovedkontor i Oslo
La ned grunnstein for Helgasetr

Ambisiøse energimål i Statsbygg
Rapport: Statens lokale 2021

Veidekke: Etablerer selskap for sirkulære løsni...
OBOS og Hafslund Ny Energi starter nytt solener...

Veidekke: Leverer råbygg til HENT i Stavanger
Galopperende kostnadsutvikling bekymrer

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123 movies