lørdag, september 23, 2023
 I rute på Ila fengsel
- OPEN Hovudbygget er ein av bygningane som bli rehabilitert.

Porten er open og dørene ulåst. Med dei innsette mellombels flytta til Ullersmo er Statsbygg godt i gang med rehabiliteringa ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

– Det er ei omfattande og krevjande oppgåve å tømme fengselet slik at vi kan komme til, men det var heilt nødvendig. Desse bygningane ved Ila var i svært dårleg forfatning, seier prosjektleiar Tor Sommerstad i Statsbygg.
 
Han påpeikar at dei fleste av oppgraderingane som blir gjort er av typen ein ikkje vil kunne sjå, men som ligg skjult i veggar, golv og tak.
 
– Så sjølv om dette på overflata står fram som ei nøktern rehabilitering vil forholda her bli langt betre etter at vi er ferdige, seier han.
 
Det er gått eit år sidan bussane gjekk frå Ila til Ullersmo og Statsbygg sette i gang med rehabiliteringa av delar av bygningsmassen, nærare bestemt Hovudbygget, Sydblokka og Annekset. No er oppgraderinga av ventilasjonssystem, elektriske anlegg og røyrsystem godt i gang. Det blir installert toalett på alle celler, alle celledørene skiftes ut, overflater målast og enkelte stadar blir det gjort mindre innvendige ombyggingar for å få utnytta areala betre.
9360 glasruter skifta ut
 
I Hovudbygget rehabiliterast alle vindauga. Det vil seie at alle glasa i vindauga må kittast om. Hovudbygget har 260 vindauge, som i sin tur består av 36 små glasruter. Til saman blir det då 9360 glasruter som må takast ut og inn i rammeverket igjen.
 
Hovudbygget på Ila hadde opphavleg naturleg ventilasjon, men etter fleire pålegg frå brannvesenet har den naturlege ventilasjonen blitt tetta. Det tekniske anlegget har delvis hatt komponentar frå då bygget stod ferdig i 1939.
 
– Inneklimaet vil framover bli noko heilt anna. Tidlegare har det kunna bli veldig varmt på cellene fordi dei ikkje har hatt solskjerming, men no vil cellene som resten av fengselet vere eigna for langsiktig fengselsdrift, seier Sommerstad.
 
Statsbygg gjennomfører prosjektet på oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet. Håndverkskompaniet AS er totalentreprenør. Ila fengsel skal vere klar for fengselsdrift 1.mai 2023. Kostnadsramma er på 371,5 millionar kroner.
 
I tillegg til den tekniske rehabiliteringa blir det på oppdrag for Kriminalomsorgsdirektoratet òg bygd ein ny mindre celleavdeling på baksida av dagens hovudbygning med seks celler for psykisk sjuke innsette. Sjølv om avdelinga blir bygd med krava til eit fengsel, skal han i mindre grad blir opplevd som eit. Nybygget skal stå ferdig samtidig med dei andre arbeida på Ila.

Ila fengsel og forvaringsanstalt

- Blei oppført som eit kvinnefengsel i Bærum kommune. Bygginga starta i 1938.

- Okkupasjonsmakta tok i bruk fengselet som interneringsleir for norske offiserar.

- Frå juni 1941 blei det som ble bygd som fengsel, til krigsfangeleiren Grini. Grini fangeleir var den største leiren for politiske fangar i Noreg under 2. verdskrig.

- Ila fengsel og forvaringsanstalt har i dag 124 plassar fordelt på 12 avdelingar og 230 tilsette.

 
Ila-fengsel.jpg

Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne slå seg på brystet og si "Vi nådde målene!"

Veidekkes nye hovedkontor blir banebrytende: – Dette er første gang i verden at knust betong fra et riveprosjekt erstatter 100 prosent av ... les mer

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Interns

Hvordan ville du startet byggenæringen på nytt? Det er en av fire utfordringer Statsbygg ga årets Summer Interns – som resulterte i nye ... les merByggavfall blir klimavennlig jord

Knust teglstein, kompost og biokull kan gi mye mer miljøvennlige jordblandinger, viser et nytt forskningsprosjekt i Statsbygg-regi. Det kan komme ... les mer

Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la tirsdag ned grunnstenen for anlegget på Tyholt, som skal bidra til en bærekraftig utvikling av ... les merNy direktør for Statsbyggs utenlandseiendommer

Vibeke Schulz Ahlsand er ansatt som avdelingsdirektør for Statsbyggs eiendommer i utlandet. Her får hun ansvaret for statlige eiendommer i over 50 ... les mer

Grønt lys for NTNU Campussamling

Statsministeren og statsråd for forskning og høyere utdanning besøkte i går NTNU i Trondheim og ga grønt lys for oppstart i byggingen av NTNU ... les mer


Mange bruksområder for gammel betong

Betongbransjen har redusert sine CO2-utslipp, men kan bli enda mer klimavennlig ved å redusere utslippene fra sementproduksjon, øke gjenbruken av ... les mer

Intelligent belysning - 100% drevet av solenergi

Soldrevne gatelys har aldri vært mer aktuelt

... les mer

Veidekke: Ny milliardkontrakt med Fornebubanen

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Fornebubanen om tunnel- og grunnarbeider på den to kilometer lange strekningen fra Majorstua til Skøyen i ... les mer

Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene til verdensmarkedet

Statsbygg har utløst opsjonen på kjøp av kjøretøysperrer med innovasjonspartneren Prodtex AS fra Ulsteinvik. Dette vil gagne det nye ... les mer


Keisargave blomstrar til ambassadøren si glede

I 64 år stod det japanske kirsebærtreet i regjeringskvartalet i Oslo. No står treet på Sylling prestegard i Lier, og den japanske ambassadøren ... les mer

Staten bruker mindre areal

Sidan 2019 er arealbruken i staten redusert med 176 000 kvadratmeter. Det kjem fram i Statsbygg sin årlege rapport om statens bruk av lokale, som ... les mer

Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknolog...
Spaden i jorda for det nye 22. juli-senteret

Norconsult prosjekterte Årets skolebygg
Veidekke: Venter nedgang i det skandinaviske en...

Kunstig intelligens på tak og fasader
Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023

Gode resultat for Statsbygg i 2022
Statsbygg bygger flomtunnel og sjøvannsenergifo...

Statsbygg lanseres innovasjonssamarbeidet ByggBOKS
Åpnet Europas største ombrukssentral

17 meter lange rørsjakter heises på plass i Liv...
Norconsults Cathrine Kirkøen-Bere kåret til en ...

Statsbygg mottok 18 varsler i 2022
Bygg Arena Arendal utfordrer på klima, arbeidsl...

Block Berge endrer navn til Veidekke Prefab
Statsbygg planlegger salg av Victoria terrasse

Veidekke: Vil kjøpe entreprenør i Østfold
Staten sparer milliardar i kontorleige

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies