torsdag, juni 30, 2022
 Den gylne hjelm til Campus ÅsNYBYGG Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen flytta i 2020 frå Adamstuen i Oslo til Ås. Her er dei nå samlokaliserte i eit nybygg ved Noregs miljø og biovitskaplege universitet.

Den gylne hjelm til Campus Ås

Statsbygg har tildelt prisen Den gylne hjelm 2021 til Campus Ås-prosjektet. Prisen blir kvart år gitt til eit prosjekt som har utmerkt seg med godt arbeid for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Prisen blir tildelt internt i Statsbygg, men heng likevel høgt å få. Med rundt 100 byggeprosjekt i arbeid, er konkurransen stor. Prisen er også blitt ei drivkraft for å jobbe innovativt for trygge arbeidsplassar og gode arbeidsforhold for alle.
 
Byggeprosjektet på Campus Ås får prisen for sitt bidrag til forsking på SHA i samarbeid med Multiconsult, der vurderingar og leveransar i prosjekteringsfasen blei haldne saman med uønskte hendingar i byggefasen over ein periode på tre og eit halvt år. Utviklingsprosjektet resulterte i ein nyttig rapport med 10 anbefalingar som kan brukast av heile bransjen, både prosjekterande, byggherre og entreprenørane.
 
– Denne type utviklingsprosjekt er viktig for å sette søkelys på korleis dei prosjekterande kan bidra til trygge byggeplassar alt i planleggingsfasen, seier Knut Aaneland i Multiconsult:
 
– Det blei tidleg klart for oss at sikker produksjon handlar om å forstå heile produksjonskjeda, frå oppstart prosjektering til ferdig bygg. Samarbeidet med Statsbygg har vore svært godt, og så vidt vi veit har det ikkje vore gjennomført tilsvarande studiar over eit så langt tidsrom.
 
Som eit ledd i prosjektet tok fem studentar på NMBU masteroppgåvene sine innanfor SHA på Campus Ås. Multiconsult fungerte som fagleg rettleiar og mentor, mens Statsbygg la forholda til rette ved å opne Campus Ås for studentane og gi dei tilgang til nøkkelinformasjon og personell.
 
Det same gjorde hovudbedriftene. Dette resulterte i eit godt samarbeid mellom Statsbygg, Multiconsult og alle entreprenørane som var prega av openheit og tillit.
 
– Campus Ås-prosjektet har også fått prisen for svært godt SHA-arbeid på ein stor og komplisert byggeplass. Det har vore få alvorlege hendingar med stort skadepotensial, etter mange års bygging av Veterinærbygget og dei tilknytte byggeprosjekta på campus, seier Tanja Dugstad, SHA-leiar i Statsbygg.

 
Campus-A.jpg

Lokale entreprenører bygger Oslo Space Centre

Statsbygg har signert kontrakter med trønderske entreprenørselskaper til en samlet verdi på rundt 600 millioner kroner. Alt er klart for byggingen ... les mer

Minnestedet på Utøykaia åpnet

Det nasjonale minnestedet etter 22. juli ble åpnet lørdag 18. juni. H.K.H Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltok sammen med ... les merI rute på Ila fengsel

Porten er open og dørene ulåst. Med dei innsette mellombels flytta til Ullersmo er Statsbygg godt i gang med rehabiliteringa ved Ila fengsel og ... les mer

Grønt lys for ombrukssentral

Europas største ombrukssentral for byggevarer har fått klarsignal. Byggenæringens svar på Fretex kan være i drift på Økern i Oslo innen utgangen av ... les merNasjonalmuseet åpnes!

Vi gleder oss til Nasjonalmuseet åpnes 11. juni. Da er det ikke bare Norges, men Nordens, største kulturbygg som møter sitt publikum.

... les mer
I gang med A-blokka

Statsbygg er i gang med bygginga av A-blokka i regjeringskvartalet. I første omgang er det snakk om støypearbeider i etasjane under bakken.

... les mer

Tegningsløse byggeplasser positivt for unge fagarbeidere

På leilighetsprosjekt Nybyen i Sandefjord, som Kruse Smith bygger for Inter Eiendom er snittalder på betongarbeidere 30 år. Her eksisterer ingen ... les mer

Nær fordobling av svanemerket byggevirksomhet på to år

Svanemerket byggevirksomhet er i fremgang. Nye tall fra Nordisk Miljømerking viser en fordobling i antallet svanemerkede boenheter og formålsbygg i ... les mer


Norconsult en av de første i Europa med teknisk verifikasjon på EUs taksonomi

EUs taksonomi krever langt mer enn regneark. Stadig flere av Norconsults kunder ønsker teknisk rådgiving i forbindelse med scoring etter ... les mer

KF-skolen i Stavanger er kåret til årets skolebygg

LINK Arkitektur har stått for arkitektur, interiør og landskapsarkitektur på KF-skolen som i dag mottok prisen Årets skolebygg 2022.

... les mer

Nye grep i store prosjekter

«Komplekse byggeprosjekter vil alltid være vanskelige. Men gjennomføringen av dem kan forbedres med systematisk læring og tydeligere krav til alle ... les mer

370 millioner til fylkene for å skaffe flere læreplasser

– Norge trenger mange flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdstoppen. Hvert år står flere tusen ungdommer ... les mer

Norconsult vinner kommunikasjonspris for "Rådgi...
Klart for bygging av Ocean Space Centre

Bekymring for økte byggepriser
Kåring av Årets skolebygg 2022

Statsbygg investerte for 6,6 milliarder i 2021
Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2022: K...

Prisvarsel fra 1. april 2022
Starter byggingen av nye Drammen tinghus

Rabani med doktorgrad om rehabilitering til ene...
Revidert forprosjekt Nationaltheatret

Bygger nytt 22. juli-senter
Firesafe øker satsingen på brannslukking

Geotermos gir isfri fotballbane
Statsbygg sparte 92 millioner i strøm

Den gylne hjelm til Campus Ås
I rute med planarbeidet for NTNU Campussamling

Statsbygg har fått rammen for Livsvitenskapsbygget
Bedre prosjektering av trapper

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
soap2day