onsdag, januar 26, 2022
 Største kontrakt noensinne: Norconsult informasjonssystemer med kjempekontrakt innen veiforvaltningAdm. direktør Ola Greiff Johnsen i Norconsult informasjonssystemer AS. Foto: NoIS

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har vunnet sin største kontrakt noensinne, og skal sørge for effektivt veivedlikehold av fylkesveier for ti fylkeskommuner.

I juni 2020 lyste ti (10) fylkeskommuner ut anbud på et nytt veiforvaltningssystem. Anbudet ble vunnet av NoIS sammen med sitt svenske datterselskap Norconsult Astando. Samtlige fylkeskommuner har benyttet seg av opsjonen til å kjøpe systemet.

- Vi i fylkeskommunene ønsket oss en digital løsning som kunne bidra til at drift og vedlikehold av det store veinettet vårt kan planlegges og styres på en mer moderne og effektiv måte enn tidligere. NoIS ble valgt fordi de representerer både noe kjent og noe nytt. De bygger på løsninger vi kjenner og de har erfaring og kompetanse fra den norske veibransjen, samtidig tar de med seg nye og framtidsrettede løsninger inn i prosjektet, sier Ann-Kristin Rehder, rådgiver samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Systemet gir effektivt veivedlikehold ved å støtte arbeid med planlegging, gjennomføring og kontroll av veirelaterte aktiviteter som dekkeplanlegging, drift og vedlikehold av broer, tunneler eller belysningsarbeid.

– Vi er stolte av at fylkeskommunene valgte oss, og vi vil videreutvikle produktet slik at fylkeskommunene alltid har et moderne og brukervennlig system som løser de komplekse oppgavene dette handler om, sier Kjell Sandal, markedssjef for GIS og kommunal forvaltning i NoIS.

Velger den beste løsningen basert på ulike scenarier
– Kartet er en fantastisk informasjonsbærer og viser tydelig hvor det er planlagt aktiviteter slik at man enkelt kan koordinere arbeid mellom ulike fagområder. Tanken er at ulike fag skal kunne koordinere arbeidene sine slik at tunneler, veier eller broer stenges så sjelden og så kort tid som mulig. Denne muligheten finnes ikke i dag, sier Sandal.

Systemet vil hjelpe fylkeskommunene å ta frem scenarier som gjør det mulig å velge den beste løsningen, gitt tilgjengelig budsjett ved å vurdere dem opp mot hverandre. Systemet gjør det også mulig å samarbeide på tvers av organisasjonen ved at alle fagområders planlagte tiltak og status visualiseres i et felles kartbilde.

Kan demme opp det store etterslepet på vedlikehold
Det er et stort etterslep på vedlikehold av veier i Norge, og store investeringer står i praksis og råtner på rot. Det kommer tydelig frem i RIFs State of the Nation 2021.

- Vi har en stor utfordring med vedlikeholds- og utbedringsetterslep på hele det fylkeskommunale veinettet i landet, og målet med anskaffelsen er å få et system som bidrar til å samordne fagområder, se utbedring, vedlikehold og drift i sammenheng og hjelpe oss til å planlegge og ta de riktige valgene slik at budsjettene våre blir brukt på best mulig måte. Det er viktig at det blir mest mulig penger ute på veien – og at ulempene for trafikantene blir minst mulig, sier Rehder.

– Det er denne typen oppdrag vi søker etter og kan bidra best på. Vi vil rose fylkeskommunene for en svært fremoverlent bestilling som vil drive dette feltet videre. Systemet er relevant for alle som jobber med vegforvaltning, fra byggherre til entreprenør, og ambisjonen er å lage en løsning som skal bidra til smartere og mer lønnsom forvaltning av vei. Det er fremdeles mye å gå på når det gjelder digitalisering av samferdsel, og særlig innen veiforvaltning ser vi at det er rom for å hente enorme gevinster, sier Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i Norconsult Informasjonssystemer AS.

Rehder har tro på at fylkeskommunene vil få en framtidsrettet digital løsning som vil bidra til å gjøre fylkeskommunene til enda bedre og profesjonelle veieiere, og ser frem til at løsningen skal tas i bruk i 2022.
Ola-Greiff-Johnsen---adm.di.jpg

Nok et år med rekordhøye investeringer hos Cramo

For andre år på rad kan utleieselskapet Cramo melde om investeringsrekord i maskiner og utstyr.

... les mer
Firesafe styrker seg på brannalarm - kjøper Techlink

Firesafe styrker satsingen på brannalarm og tar over Sandefjordsbedriften Techlink fra nyttår. Techlink ble etablert i 1978 og tilbyr ... les merRekordomsetning for varehus i Byggtorget i 2021

Byggtorgets 104 varehus over hele landet opplevde stor omsetningsvekst i 2021, hele 6 % over byggebransjen for øvrig. Varehusene i Narvik, Lofoten ... les mer

Et styrket Multiconsult tar fatt på det nye året

Over 200 nye rådgivere fra Erichsen & Horgen har blitt en del av Multiconsult etter oppkjøpet sommeren 2021. Nå starter selskapet det nye året med ... les merNye Trondheim S blir Norges mest moderne

Med Nye Trondheim S er Bane NOR Eiendom med på å skape en levende bydel som knytter fjorden sammen med Midtbyen og østre bydeler. – Når det nye ... les mer

Et høyhus i tre

10 etasjer med massivtre - Et kontorbygg har sjelden vært nærmere naturen.

... les mer

Veidekke kåret årets lærling

Elias Ulheim fra Dovre er kåret til årets lærling 2021 i Veidekke. Elias er lærling innen fjell- og bergverksfaget og er tilknyttet Veidekkes ... les mer

Veidekke kåret årets lærling

Elias Ulheim fra Dovre er kåret til årets lærling 2021 i Veidekke. Elias er lærling innen fjell- og bergverksfaget og er tilknyttet Veidekkes ... les mer


Her er vinnerne av Norsk Lyspris 2020

Norsk Lyspris er den gjeveste hedersutmerkelsen for lysdesign og belysningsprodukter i Norge, og deles ut årlig i regi av den ideelle ... les mer

Ramirent går foran - ansetter istedet for å leie

– Vi ønsker å ta et bransjeansvar og vil nå ansette montører i stedet for å leie dem inn, sier HR-direktør Henriette Hall-Eriksen i Ramirent som ... les mer


Trondheim kommune vant ISY Innovation Award 2021 for digitaliseringsløft av endringshåndteringer

På ISYdagene 2021 ble innovasjonsprisen ISY Innovation Award delt ut til Trondheim kommune for deres idé og bidrag til utviklingen av den nye ... les mer

Maxbo reduserer prisene på trelast

Maxbo reduserer prisene på trelast fra 15. november. – Vi følger prisene tett, og forventer ytterligere nedgang i tiden som kommer, sier Christer ... les mer

Aspelin Ramm støtter strakstiltak
På vei mot utslippsfri sementproduksjon

Gjør deg klar for nye farger i 2022
Norconsult skal kontrollere ny Grenlandsbru

Hurtigruten hedres med internasjonal pris
Skal utforske framtidens hjem: Nå åpner OBOS Li...

Miljøpris for GeoTermos
- Unik sjanse for å videreutvikle treindustrien

Røa Torg er kåret til Årets bylivprosjekt 2021
Brukte byggematerialer gir klimagevinst og mill...

Undersjøiske tunneler, Færøyene
Statsbygg har inngått avtale med HENT om å reha...

Største kontrakt noensinne: Norconsult informas...
NCC signerte kontrakt på 1,9 mrd med Bane NOR

Blir ny direktør for digitalisering i Firesafe
Oppdag Skandinavia med Norconsult i sommer

HENT skal bygge A-blokken
Bruk av trespiler på innvendige overflater har ...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
soap2day