onsdag, januar 26, 2022
 Full kontroll på eiendomsmassenMøre og Romsdal fylkeskommune har jobbet strategisk med sin eiendomsmasse I Illustrasjonsfoto Ålesund, foto: Wikipedia/eplemoser

God eiendomsledelse krever en komplett oversikt over eiendomsmassens tilstand og muligheter. Robin Sæterøy i Multiconsult mener enkel kartlegging av porteføljen og informasjonsuthenting er avgjørende for å få til dette. Møre og Romsdal fylkeskommune er en aktør som har jobbet aktivt med saken.

– Den mest bærekraftige løsningen for bygg er at de lever så lenge som mulig. Grundig kartlegging gir god oversikt over byggenes tilstand og vedlikeholdsbehov slik at følgeskader unngås. Samtidig må vi sørge for at nybygg er tilpasningsdyktige og fleksible, slik at de kan få lang varighet og tilpasses ulike bruksområder og behov, sier siviløkonom Robin Sæterøy i Multiconsults avdeling for eiendomsledelse.

I Multiconsult brukes et nettbasert verktøy, multiMap, for strategisk eiendomsledelse, og her samles og analyseres relevant informasjon på en strukturert måte. Det gir et solid beslutningsgrunnlag når bygningsmassens fremtid skal avgjøres.

– God oversikt over bygningsmassens tilstand er avgjørende for å kunne gjøre de riktige grepene for å ta vare på verdiene i bygningene. En slik kartlegging behøver ikke ta mye tid eller ressurser, sier han.

Klimaendringene kan gi større slitasje og skader på bygninger, noe som vil kreve tettere oppfølging og hyppig vedlikehold.

Robuste moduler
Metodikken bak multiMap ble først utviklet i 1997, da Multiconsult fikk i oppdrag av Oslo kommune å tilstandsvurdere fire millioner kvadratmeter på sju uker.

– Da trengte vi et kartleggingsverktøy som strukturerte informasjonen kunden satt på. Siden har vi videreutviklet multiMap, og i dag brukes det av en rekke offentlige og private selskaper og organisasjoner, sier Sæterøy.

Gjennom multiMap er det til nå kartlagt mer enn 30 millioner kvadratmeter bygningsmasse. Verktøyet gir blant annet oversikt over teknisk tilstand, strukturelle og funksjonelle egenskaper og vedlikeholdsplan.

– Vi har systematisert og automatisert flere prosesser, slik at kundene til enhver tid enkelt kan hente ut de dataene de har behov for. Vi bruker kompetansen i Multiconsults egne fagmiljøer til å utvikle robuste moduler, forteller han.

Enkelt verktøy
Møre og Romsdal fylkeskommune eier 227.195 kvadratmeter bygningsmasse fordelt på 164 bygninger, i hovedsak knyttet til 23 videregående skoler/fagskoler.
– Vi brukte Multiconsult til å få utarbeidet en eiendomsstrategi, og i den sammenheng så vi behov for å få en oversikt over teknisk tilstand på bygningsmassen til bruk på strategisk nivå. De rapportene vi fikk fra multiMap har vist seg godt egnet til bruk innen strategisk planlegging, og vi har i dag en helt annen dialog med «eier» rundt eiendomsmassen enn vi hadde før vi fikk eiendomsstrategi, forteller bygg- og eiendomssjef Per Olaf Skuseth Brækkan.
En positiv bieffekt ved å benytte multiMap var kompetansen og eierskapet byggdrifterne fikk til sine eiendommer,
– Både i forhold til å forstå helheten innen eiendomsforvaltning, betydningen av å ha oversikt over bygningsmassens tekniske tilstand og tilstandsanalysen av byggverk. Vi fikk også i gang erfaringsutveksling og faglige diskusjoner mellom de ulike driftsteamene som konsekvens av resultatene i rapporten, sier Brækkan.
Dette var så nyttig at Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomførte kartlegginger med multiMap årlig de tre første årene.
– Vi er nå nede i treårssykluser. Tilbakemeldingene fra driftsteknikerne våre er at multiMap er et enkelt verktøy å bruke til overordnet tilstandsregistrering, fastslår Brækkan.
Alesund-Multiconsult.jpg

Nok et år med rekordhøye investeringer hos Cramo

For andre år på rad kan utleieselskapet Cramo melde om investeringsrekord i maskiner og utstyr.

... les mer
Firesafe styrker seg på brannalarm - kjøper Techlink

Firesafe styrker satsingen på brannalarm og tar over Sandefjordsbedriften Techlink fra nyttår. Techlink ble etablert i 1978 og tilbyr ... les merRekordomsetning for varehus i Byggtorget i 2021

Byggtorgets 104 varehus over hele landet opplevde stor omsetningsvekst i 2021, hele 6 % over byggebransjen for øvrig. Varehusene i Narvik, Lofoten ... les mer

Et styrket Multiconsult tar fatt på det nye året

Over 200 nye rådgivere fra Erichsen & Horgen har blitt en del av Multiconsult etter oppkjøpet sommeren 2021. Nå starter selskapet det nye året med ... les merNye Trondheim S blir Norges mest moderne

Med Nye Trondheim S er Bane NOR Eiendom med på å skape en levende bydel som knytter fjorden sammen med Midtbyen og østre bydeler. – Når det nye ... les mer

Et høyhus i tre

10 etasjer med massivtre - Et kontorbygg har sjelden vært nærmere naturen.

... les mer

Veidekke kåret årets lærling

Elias Ulheim fra Dovre er kåret til årets lærling 2021 i Veidekke. Elias er lærling innen fjell- og bergverksfaget og er tilknyttet Veidekkes ... les mer

Veidekke kåret årets lærling

Elias Ulheim fra Dovre er kåret til årets lærling 2021 i Veidekke. Elias er lærling innen fjell- og bergverksfaget og er tilknyttet Veidekkes ... les mer


Her er vinnerne av Norsk Lyspris 2020

Norsk Lyspris er den gjeveste hedersutmerkelsen for lysdesign og belysningsprodukter i Norge, og deles ut årlig i regi av den ideelle ... les mer

Ramirent går foran - ansetter istedet for å leie

– Vi ønsker å ta et bransjeansvar og vil nå ansette montører i stedet for å leie dem inn, sier HR-direktør Henriette Hall-Eriksen i Ramirent som ... les mer


Trondheim kommune vant ISY Innovation Award 2021 for digitaliseringsløft av endringshåndteringer

På ISYdagene 2021 ble innovasjonsprisen ISY Innovation Award delt ut til Trondheim kommune for deres idé og bidrag til utviklingen av den nye ... les mer

Maxbo reduserer prisene på trelast

Maxbo reduserer prisene på trelast fra 15. november. – Vi følger prisene tett, og forventer ytterligere nedgang i tiden som kommer, sier Christer ... les mer

Aspelin Ramm støtter strakstiltak
På vei mot utslippsfri sementproduksjon

Gjør deg klar for nye farger i 2022
Norconsult skal kontrollere ny Grenlandsbru

Hurtigruten hedres med internasjonal pris
Skal utforske framtidens hjem: Nå åpner OBOS Li...

Miljøpris for GeoTermos
- Unik sjanse for å videreutvikle treindustrien

Røa Torg er kåret til Årets bylivprosjekt 2021
Brukte byggematerialer gir klimagevinst og mill...

Undersjøiske tunneler, Færøyene
Statsbygg har inngått avtale med HENT om å reha...

Største kontrakt noensinne: Norconsult informas...
NCC signerte kontrakt på 1,9 mrd med Bane NOR

Blir ny direktør for digitalisering i Firesafe
Oppdag Skandinavia med Norconsult i sommer

HENT skal bygge A-blokken
Bruk av trespiler på innvendige overflater har ...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
soap2day