lørdag, juni 12, 2021
 Gamle materialer gjenoppstår i nybygg
Den gamle lærerhøyskolen på Landås i Bergen fra 1960-tallet rives ned, men betongskallet beholdes. Flere materialer, interiør og byggteknisk utstyr skal få nytt liv i Bergen Inkluderingssenter. Prosjektet er pilot i et internasjonalt program for menneskerettigheter og bygg: Building Dignity.

Bærekraft skulle gjennomsyre alle ledd i byggingen av Bergen Inkluderingssenter til 931 millioner kroner– helt fra planleggingsfase til ferdigstillelse (årsskiftet 2023/2024). Først i november 2020 foretas kontrahering av totalentreprenør, men det er nå bevaringsarbeidet virkelig er i gang: Under rivningen.

– Føringen vi fikk fra politikerne var å tenke på bevaring og gjenbruk så mye som mulig under hele byggeprosessen. Noen skjær i sjøen har vi likevel opplevd under bevaringsarbeidet, for vi var veldig interessert i å bevare alle de gamle teglsteinene fra lærerhøyskolen til utvendig bruk. Men etter SINTEF-analyser fikk vi et nedslående resultat som kom nylig. De tålte rett og slett ikke vann. Likevel skal teglsteinene gjenbrukes innvendig på flere vegger i det nye bygget, prosjektleder Johnny Berg i Etat for utbygging i Bergen kommune.

Historiske røtter i et moderne nybygg
Bergen Inkluderingssenter skal med kombinasjonen av gammelt og nytt framstå som et tiltalende og moderne nybygg, med tydelige historiske røtter til stedet. Ombyggingen må møte behovene til ny type bruk (bygget skal tilfredsstille TEK 17 med krav til passivhusstandard), byggets tekniske installasjoner skal oppgraderes, og inkluderingssenteret gjøres fullstendig universelt utformet. På taket kommer et solcelleanlegg som vil produsere 228 000 kilowattime per år. Bevaring av interiør fra den gamle lærerhøyskolen på Landås, skaper et nytt bygg som gir ansatte av Bergen Inkluderingssenter viktig gjenkjenningsverdi.

– Mange i personalet har selv tatt sin utdanning på den gamle lærerhøyskolen på Landås. Interiøret og en del av materialene får derfor i tillegg en viktig gjenkjenningsverdi og en historisk verdi for flere av brukerne av bygget, sier Johnny Berg.

Gjenbruk gjør bygget ekstra flott og interessant
Arkitekt Hege Kongshaug hos HLM Arkitektur i Bergen forteller gjenbruk av bygningsdeler av høy kvalitet, bidrar til å skape et flott og interessant bygg. Hun sier det var mange interiørskatter som kunne bevares fra den gamle lærerhøyskolen.

– Gjenbruket gir bygget identitet og sterke arkitektoniske kvaliteter. Likevel krever det en mer nitid demontering og tid til omprosjektering, samtidig som logistikkutfordringer for oppbevaring og ombygging må løses. I retur får vi tilbake verdier som høy materialkvalitet og interessant estetikk. 

I tillegg reduseres mengden med byggavfall og forbruket av nye materialer går ned. Gjenbruk av brukte bygningsmaterialer er en spennende del av utviklingen mot en mer bærekraftig byggebransje, sier hun.

Mens trepaneler av kvistfri furu blir innvendig kledning på utvalgte vegger i Bergen Inkluderingssenter, blir integrerte furumøbler redesignet for å passe inn i nye omgivelser i klasserom og kontorer.

– Gamle tredører får ny plassering der det er mulig. Tavler, designlamper, klokker, servanter og diverse løst inventar blir integrert i nytt interiørkonsept. Terrassotrapper som må rives av UU-hensyn, bygges om til innvendige benker, disker og lignende i fellesareal. Utvendige fasadeplater av betong blir støpt og slipt til gulv i fellesarealer, mens utvendige vinduer blir gjenbrukt i nye drivhus, sier Hege Kongshaug.

Til og med det store orgelet som stod på lærerhøyskolen skal få lov til å leve videre – nærmere bestemt ved Gustav Adolf Gymnasium i Tallin i Estland.
Avfallsmengdene må ned: Kvitter oss med for mye som har restverdi

Daglig leder for riveentreprenøren Norsk Riving, Svein Egil Dagsland, forteller det lå flere brukbare ressurser i den gamle lærerhøyskolen enn man først var klar over da arbeidet startet.

Rivearbeidet begynte i midten av april og skal pågå helt til midten av oktober 2020.

– Men vi så tidlig at det var mulig å ta gjenbruket lenger enn kun fast interiør med estetisk verdi. Arkitektene har hatt hovedfokus på det estetiske, som dører, paneler, møbler med mer, mens vi har vært opptatt av å bevare mest mulig byggteknisk utstyr, slik som pumpesystemer i tekniske rom og deler av ventilasjonsanlegg, systemhimlinger, storkjøkkenutstyr og en del elektrisk utstyr: Et godt eksempel er 40 nye rømningslys. Vi prøver dessuten å få ombruk på mange vannbårne varmeovner som tilsynelatende ser helt nye ut, sier Svein Egil Dagsland.
Han påpeker at noe må gjøres med den enorme avfallsproduksjonen vi har i dag. Det må stilles større krav og tas grep:

– Det er viktig å ta vare på restverdier for ombruk. I tillegg må man konstruere bygg som er konstruert slik at de kan demonteres, flyttes og settes opp igjen. Med standardiserte løsninger er dette enklere. Slik kan vi i fremtiden redusere avfall. Trolig vil det også gi samfunnsøkonomisk gevinst, i tillegg til miljøgevinsten. For noen generasjoner siden var dette helt naturlig å gjøre, fordi man ikke hadde råd til å sløse slik vi gjør nå, forklarer Dagsland.
Norsk Riving arbeider nå med utvikling av egen nettbutikk for videresalg av brukte, uthentede byggematerialer og byggteknisk utstyr.

– Den største utfordringen er å få til et godt system for hvordan man identifiserer og henter ut materialer og utstyr for ombruk. Slik kan privat næringsliv og det offentlige få oversikt over hva som er tilgjengelig på samme måte som privatpersoner i dag benytter Finn.no, sier Dagsland.

Med i pilotprosjekt for menneskerettigheter og bygg
Bergen Inkluderingssenter er det første pilotprosjektet i verden som inngår i det internasjonale programmet Building Dignity. Building Dignity ønsker mer oppmerksomhet rundt viktigheten av menneskerettigheter i bygninger og byggeprosjekter. Pilotprosjektet passer godt med 2018-vedtaket i Bergen bystyre, om at byen skulle bli Norges første menneskerettighetsby.

– Å være pilot i Building Dignity betyr at Bergen kommune skal prioritere løsninger som fremmermenneskeverd i alle ledd av byggeprosjektet: Fra utformingen av Bergen Inkluderingssenter, valg av byggematerialer, ivaretagelse av arbeidernes rettigheter under byggeprosessen, og planlegging av hvordan bygget kan sambrukes og driftes, forteller Celine Blanc, seniorarkitekt for Byarkitekten, Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune.

Håpet er at Bergen Inkluderingssenter-prosjektet gjør BAE-bransjen mer bevisst.
– På hvordan aktiviteten deres berører menneskerettigheter lokalt, nasjonalt og globalt, sier hun.

Hva skal inkluderingssenteret romme?
Inkluderingssenteret i Bergen vil gi bedre fasiliteter for etatens undervisnings- og inkluderingsvirksomhet. Her skal Etat for inkludering, Nygårdsskole og introduksjonssenteret for nyankomne flyktninger i Bergen samles på ett sted. Bygget skal være for alle som bruker tjenestene fra etat for inkludering, i tillegg til alle i nærmiljøet, slik som frivillige organisasjoner og idrettslag. Det kommer park og idrettsanlegg i tilknytning inkluderingssenteret, og svømmebasseng i et av byggene.

Bergen Inkluderingssenter i tall
• Investeringsramme: 931 millioner kroner.
• Tidslinje: Oppstart januar 2020 - ferdigstillelse januar 2024.
• Tredelt entreprise-prosjekt: 1) Utvidelse av Baunebanen med garderobeanlegg som totalentreprise (januar 2020 – fjerde kvartal 2020). SK Baune vil få utvidet dagens fotballbane til en 11-er-bane med tilhørende garderobeanlegg. 2) Innvendig rivning som totalentreprise: Innledende fase til hovedombyggingen (april 2020- oktober 2020) 3) Totalentreprise og hovedombygging: November 2020-september 2023.
• Areal: Eksisterende bygg 18.362 kvadratmeter. Nytt garderobeanlegg 220 kvadratmeter.
 (Kilde: Bergen kommune. )
 
Bærekraftige materialer.jpg

AF sikrer energikontrakter på nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen for nytt klinikk- og protonbygg har valgt AF Energi & Miljøteknikk som entreprenør på kontraktene ... les mer

Har du lyst til å bli astronaut?

Har du noen gang vurdert å bli astronaut? Fredag 18. juni er fristen for å søke om å bli astronaut i ESA, Europas romfartsorganisasjon.

... les mer


Inviterer samferdsels-Norge til å snike i innovasjonskøen

De siste årene har det skjedd en rivende utvikling innen digitalisering av samferdselsprosjekter. Nå vil Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) ... les mer

Kronikk: Ingen fremtid for datadrevet økonomi uten mer deling og samarbeid

Staten har brukt 420 millioner kroner på det største kartleggingsprosjektet i moderne tid, og laget en digital terrengmodell av landet vårt som vil ... les merFull kontroll på eiendomsmassen

God eiendomsledelse krever en komplett oversikt over eiendomsmassens tilstand og muligheter. Robin Sæterøy i Multiconsult mener enkel kartlegging ... les mer

Norges største byggeplass

På en brakke ved Ullandhaug, sitter prosjektdirektør i Sweco Lars Egil Borsheim. Den har han holdt kontor siden 2018 og kommer til å bli der til ... les mer


H-Fasader AS kjøper Bue Aluminium AS

Norges største glass- og fasade-entreprenør styrker med dette tilstedeværelsen på Vestlandet.
Eierne av Bue Aluminium AS har inngått avtale om ... les mer

Ny stor sykehuskontrakt i Førde

Bravida Norge har kontrakten for elektroarbeidene til det nye Livabygget ved Sykehuset i Førde med oppdragsgiver Veidekke.

... les mer

Universum: Norconsult er kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere

Universum avdekker hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere og studenters karrierepreferanser. Det gjør de ved å spørre studenter ved ... les mer

Har signert to nye kontrakter for 960 millioner kroner

Consto skal bygge for Profier i Drammen og i Stavanger. 4. mai signerte Consto og Profier avtaler om bygging av boligprosjektene Konnerudparken i ... les mer


Danske RUBOW arkitekter blir en del av Norconsult

Norconsult overtar det danske arkitektselskapet RUBOW og styrker dermed sitt tverrfaglige fokus. Tett samarbeid mellom ingeniører og arkitekter er ... les mer

11 millionar i ekstraløyving til næringshage og inkubasjonsprogram

Hovudutval for næring har vedtatt å gi ekstraløyving til Siva sitt næringshage- og inkubasjonsprogram i møte med pandemien.

... les mer
Statsbygg får toppkarakter på vedlikehold
Frykter forsinkelser av byggeprosjekter

En mer kortreist hverdag
Konkurs førte til topplederjobb

Rekordsalg av hytter i 2020
Torvbråten skole er kåret til Årets skolebygg

Mangel på fagarbeidere - økt behov for kompetanse
Nidobling av svanemerket byggevirksomhet i Norg...

Innovativ bruk av tre fra Norge går internasjonalt
Amfi i skolebygget gir bedre læring

Digitale verktøy hjelper byggebransjen med å si...
Nominert til Årets skolebygg

Rekordmange jenter har søkt seg til bygg- og an...
Mye å vinne på å holde betongen varm under tran...

Åtte døde i arbeidsulykker i bygg- og anlegg i ...
Endelig realisering av Aker Tech House

Strenge smitteverntiltak for Oslos byggeplasser
Det grønne skiftet ved Mjøskanten fortsetter

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no
123 movies
izmir eskort Bornova escort izmir escort Alsancak escort bayan denizli eskort antalya escort antalya escort escort ankara eryaman escort Ankara escort izmir escort izmir escort
sell replicas de relojes at competitive prices online.
perfect orologi replica with quality.
swiss replica watch builders professionals devoted.

diamond painting is an easy and enjoyable activity for crafters young and old.