mandag, oktober 19, 2020
 Må kvinner bli en av gutta for å trives som fagarbeidere?Arbeidslivsforsker Sol Skinnarland ved HiØ sier forlokkende rekrutteringskampanjer rettet mot kvinner hjelper lite alene. Bygg- og anleggsnæringen må gjøre kulturendringer for å bli kjønnsnøytral for fagarbeidere på byggeplassene.

– Noe er feil når kvinner forsvinner ut etter kort tid som fagarbeidere i næringen. Gjør bransjen nok for å skape en kjønnsnøytral og inkluderende kultur? sier Sol Skinnarland, førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, ved Høgskolen i Østfold (HiØ). I 2013 skrev hun en doktorgradsavhandling på samarbeidet mellom hoved- og underentreprenører på norske byggeplasser, og har god kjennskap til bransjen.

Opplever diskriminering og trakassering
I en kronikk hos Forskning.no, kritiserte hun næringen for å ensidig markedsføre seg selv som spennende for kvinner. Hun har dessuten vært opprørt over anonyme vitneutsagn i media fra unge kvinner, som har opplevd forskjellsbehandling og trakassering.

– Selv om det sikkert eksisterer mange solskinnshistorier, så er denne typen beretninger likevel sjokkerende. Bransjen må få bukt med diskriminering og ukultur, slik at kvinner kan være likeverdige menn som fagarbeidere, sier Sol Skinnarland.

Om kvinner følte seg hjemme i bransjen, hvorfor er kun 2 prosent fagarbeidere i Norge kvinner? Hvorfor søker kun 5 prosent kvinner seg inn på bygg- og anlegg? Dette er nye tall hentet fra Byggenæringens Landsforening (BNL) og prosentandelen har holdt seg stabilt lav over flere år.

– Utfordringen er nok at bransjen tenker løsningen er å hovedsakelig rekruttere flere kvinner. Men dette er ikke nok. Det må skapes en kulturendring fra toppledernivå til fagarbeidernivå, som gjør at flere kvinner ønsker å arbeide i bransjen, trives og blir værende, sier hun.

Kvinner kan trives: Men må bli «en av gutta»
Sol Skinnarland nevner funnene til Lene Cathrine Rextens masteravhandling fra 2019: «Kvinne og fagarbeider – en minoritet på byggeplassen?».

– Noen av Rextens informanter forteller de ikke får tilrettelagt på samme måte som menn. De blir satt på prosjekter uten tilgang på omkledningsrom og toaletter for kvinner. Andre får arbeidstøy for menn, som er klumpete og tungt – som gjør jobben vanskelig å utføre. Men også nedsettende kommentarer og vitser. Paradokset er at kvinnene som faktisk blir i næringen trives, men da må de ofte bli en av gutta, sier Skinnarland.

Kvinnene Rexten intervjuet har opplevd flere former for diskriminering. Hun er selv byggingeniør, og har arbeidet i BAE-næringen siden 1998, blant annet som prosjekteringsleder i Peab.
– Resultatene fra min studie viser at vi må gjøre noe med organisasjonskulturen i bygg- og anleggsnæringen. Kvinnene selv ønsker ikke særbehandling, eller å være i søkelyset. De ønsker bare å få en rettmessig plass i fellesskapet på byggeplassen. Slik en av mine informanter uttrykte det så godt: «Jeg ønsker bare å bli sett på som en vanlig arbeider», sier Rexten til Fremtidens Byggenæring.

Kulturendring må starte tidlig
Direktør i BNL, Jon Sandnes, sier han er helt enig i at bransjen må jobbe målrettet med å fjerne hindrene som gjør at kvinner velger bort næringen - eller ikke ønsker å bli.

– Arbeidet med å endre kultur og holdninger må starte allerede i skoleløpet. Bedriftslederne må i samarbeid med de ansatte også ta dette på alvor. Vi opplever at mange har gjort dette de siste årene, men næringen er stor og det er store forskjeller mellom bedrifter og bransjer i næringen i hvor langt man har kommet. Byggenæringen bygger alle de fysiske omgivelsene rundt våre liv, og vi mener det er svært viktig at vi får en bedre kjønnsbalanse til å påvirke hvordan dette blir formet. BNL mener også at byggeplasser med begge kjønn bidrar til et bedre arbeidsmiljø og gode løsninger, sier han.

Han sier at BNLs ansatte dessverre har lest og hørt historier som ikke hører hjemme i en moderne bygg- og anleggsbransje.
– Det er sterkt beklagelig at denne kulturen fortsatt eksisterer. Arbeidsmiljøloven paragraf 4-3 krever at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden. Vi tror at jo flere kvinner som kommer inn i næringen, jo mer vil det bidra til å gradvis endre gamle fastsatte tenkemåter og kulturer, også fordi hele samfunnet er i endring – men dette kommer ikke av seg selv. Det må stilles krav til både byggherrer og bedrifter, sier Sandnes.

Mangfold er målet for Skanska
Konsernsjef hos Skanska, Ståle Rød, sier konsernet har sluttet med målrettet rekruttering av kvinner. Nå er målet mangfold og en inkluderende bedriftskultur.
– Jeg mener at det er riktig å si at vi har gjort mye bra, men vi er ikke i mål. Skanska har de siste 5 årene valgt å satse på mangfold i et større perspektiv: Kjønn, etnisitet, alder, utdanningsbakgrunn med mer. For å utvikle et større mangfold i bedriften og i bransjen, er det avgjørende å skape en inkluderende kultur. Ellers klarer vi ikke å etablere det mangfoldet vi ønsker oss. Derfor jobber vi målrettet med å skape en bedriftskultur kjennetegnet av sterke, felles verdier. Skanska skal ha en inkluderende kultur, være ydmyke og vise hverandre tillit og respekt. Medarbeiderundersøkelsen viser at flertallet mener det forekommer lite trakassering og mobbing. Men beklageligvis så skjer det fortsatt. Vi har gode varslingsordninger, og får dessverre av og til meldinger om at det har forekommet uønsket adferd. Det slås hardt ned på, sier Ståle Rød til Fremtidens Byggenæring.

Kvinneandelen i Skanska var i 2013 på 9 prosent, og er i dag på 10 prosent. I 2020 har konsernet 318 kvinnelige funksjonærer og 42 fagarbeidere.

– Vårt viktigste tiltak er et langsiktig arbeid med å utvikle våre ledere, slik at de kan bidra til å bygge kulturen vi ønsker. Vi må snakke høyt om inkludering og mangfold i organisasjonen for å skape den bevisstheten vi ønsker ute på hver enkelt arbeidsplass. I tillegg gjennomfører vi selvsagt mer målrettede tiltak slik at det er lettere å være kvinne i et mannsdominert miljø. Skanska er opptatt av at alle skal føle seg trygge og inkluderte, sier han.
kvinne-i-mannsdominert-yrke.jpg

Må kvinner bli en av gutta for å trives som fagarbeidere?

Arbeidslivsforsker Sol Skinnarland ved HiØ sier forlokkende rekrutteringskampanjer rettet mot kvinner hjelper lite alene. Bygg- og anleggsnæringen ... les mer

Oslo kommune med ishall i verdensklasse

Fredag inviterte Oslo kommune til første møtet med den topp moderne ishallen, Jordal Amfi, og det var byrådsleder Raymond Johansen som fikk æren av ... les merForskere vil styrke plan- og bygningsloven

Særlover i Norge gjør saker som omhandler konsesjoner, utbygging, regulering og arealforvaltning uoversiktlige for borgerne, uhensiktsmessige for ... les mer

Endringer i regelverket i byggherreforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i byggherreforskriften. Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda ... les merEt av Europas smarteste bygg er solgt - overtegning og stor interesse

Clarkson Platou Real Estate kjøper aksjene i Karvesvingen 5 AS fra AF Gruppen og Höegh Eiendom. Det har vært stor interesse for det nyoppførte ... les mer

Venter at nedgangen i entreprenørmarkedet blir moderat

Veidekkes prognoser for de skandinaviske entreprenørmarkedene viser at utsiktene for sektoren nå ser bedre ut enn antatt før sommeren.

... les mer

Mer metallic på byggfasaden

Interessen for fasadeplater med metallic-fargespill er langt større i Norge enn ellers i Europa. Konseptet «Tre tårn» er en driver, ifølge ... les mer

Et av Europas største næringsbygg i massivtre

Et krystallinsk ytre, nesten utelukkende i glass, og et mykt og lyst indre med mye tre. Finansparken i Stavanger er et bærekraftig og innovativt ... les mer


Bygger ved hjelp av solstrøm

Når verdens første nullutslipps-laboratorium nå bygges i Trondheim så er også byggestrøm-anlegget til Ramirent drevet av solceller.

... les mer
3D-skanner benyttet på første kommersielle oppdrag i Norge - bekrefter potensialet i teknologien

ELOP har nylig gjennomført sitt første kommersielle oppdrag på et større boligprosjekt i Oslo. I samarbeid med det svenske selskapet Invator AB, ... les mer


Tiltak mot støy må planlegges

Støy kan føre til isolasjon, mistrivsel og stress. Skoler og barnehager må tenke tiltak allerede før bygging, mener ekspert på fysisk læringsmiljø ... les mer

Kan spare èn milliard på digitale byggesøknader

Hvert år bruker norske kommuner 1,4 milliarder kroner på å behandle 100 000 byggesøknader fra privatpersoner og bedrifter. Ved å heldigitalisere ... les mer

Bygger flere studentboliger i massivtre
Er arkitekter mer "slave enn sjef" i norsk bygg...

Nytt regjeringskvartal: Forprosjektet per nå
Bransjen og offentlige byggherrer enige om prin...

Forstår myndighetene byggenæringen?
Glassrekkverk: Skremmende dårlig kvalitet

Benytter innovativ belysningsløsning på nye Fus...
Nå kan du få arealinformasjon over alle bygg i ...

Etterlyser tydeligere regelverk
Ulstein Arena får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Lett tre reduserer transportkostnader og stress...
Nominert til Nordisk Lyspris 2020

Rekordhøyt eiendomssalg for Statsbygg
Svanemerket byggevirksomhet i Norden doblet fra...

Byggebransjen trenger flere varslere
Lanserer ny takstein for moderne boliger

Norges største trehusprodusent bytter navn
Norges største næringsklynge for bygg-, anlegg-...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no
123 movies