fredag, februar 21, 2020
 Skal eliminere arbeidsulykkerAlle ulykker i bygg og anlegg kunne vært unngått. Derfor mener styrelederen i Samarbeid for sikkerhet at byggenæringen bør ha en nullvisjon, akkurat som i trafikken.

18. september ble Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) formelt etablert som en stiftelse, med en «hårete» visjon om en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid, forteller styreleder Trond Bølviken.


– Målet er null alvorlige skader i næringen. Det finnes to måter å se det på. Det ene er at det er et hårete, men håpløst mål. På den andre siden er det ikke det, for det har så langt ikke skjedd noen ulykke i næringen som ikke kunne vært unngått. Ser vi dette fra den enkelte ulykkes perspektiv, kunne den alltid vært unngått. I den forstand er vårt mål om å unngå alle alvorlige ulykker høyst oppnåelig. Vi har derfor en nullvisjon, akkurat som i trafikken.


God drift er god sikkerhet
Målet skal stiftelsen nå gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen arbeider med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelaterte sykdommer eller plager, og seriøsitet.


– God drift og god sikkerhet er to sider av samme sak. Det hender en gang i blant at det er en avveining mellom god sikkerhet og andre hensyn, men hovedbildet er at god sikkerhet og god lønnsomhet følger hverandre. Hvis du er god på det du gjør er det mye sikrere enn om du ikke er så god på det du driver med. Det er lettere å planlegge for sikkerhet om du er god på planlegging, enn hvis du ikke er så god på det. En ryddig byggeplass er også sikrere enn en som ikke er det. Den ryddige er dessuten mer lønnsom.


Må være tverrfaglig
SfS BA har sitt opphav i Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring, som var det første overgripende samarbeidet om sikkerhet i anleggsnæringen. Samarbeidet bygget på NTNU, fagforeningene, bransjeorganisasjonene og representanter for de store byggherrene. Inspirasjonen kom fra England, forteller Bølviken:
– Under et par besøk oppdaget vi at de hadde tatt tak i sikkerhetsutfordringene i byggenæringen på en helt annen måte enn hva vi hadde i Norge. De hadde etablert ulike samarbeidskonstellasjoner på tvers av bransjer, mens vi i Norge satt på våre egne tuer. I England var de veldig tydelige på at det tverrfaglige samarbeidet måtte fungere. Det er helt avgjørende for de store fremskrittene de hadde gjort innen sikkerhet over de 10 – 15 siste årene. De jobbet helt bevisst med holdninger, på tvers av fag.

– Samarbeid er helt avgjørende for sikkerhet, slik de ser det. Det er vi enige med dem i, og det har vi tatt med oss hit. Vi må kunne lære mellom bedrifter og næringer, og vi må fritt kunne dele erfaringene våre. Det må ikke gå konkurranse i sikkerhet, ingen bør streve etter å bli bedre enn andre. I stedet bør samtlige aktører regne en arbeidsulykke som noe som rammer oss alle. Ulykken er like alvorlig, uansett hvilken bedrift eller anleggsplass den skjer i.


Det skjer ikke bare de andre
Årlig dør det mellom seks og ti personer i byggenæringen, men med så små tall advarer Bølviken mot å legge for stor vekt på statistikk for utvikling over et kortere tidsrom. Det går riktig vei. Det har skjedd noe de siste ti årene, mener han. Men,
– Litt av paradokset i næringen er at selv om bygg og anlegg er en av de farligste næringene i Norge, kan en enkelt arbeidstaker jobbe hele yrkeslivet uten å skade seg. Mange små bedrifter kan også eksistere i lang tid uten å ha registrert en eneste alvorlig arbeidsulykke. Dette gjør at det blir en utfordring å få alle disse aktørene til å forstå at det også angår dem.
– Det er som i trafikken; det er de andre som krasjer. Du kan kjøre på norske veier i veldig mange år, uten at du selv er involvert i en trafikkulykke. Likevel er ulykkesfrekvensene i byggenæringen såpass hyppige at de som jobber i de store bedriftene opplever alvorlige ulykker. Dette gjør at det kan være et stort spenn mellom hva den enkelte opplever på arbeidsplassen, og de faktiske realiteter i næringen. Det gir oss en utfordring når vi skal forsøke å skape en forståelse av viktigheten av et skikkelig sikkerhetsarbeid. Det kan være krevende iblant.

(fremtidensbygg.no)
arbeidsulykker.jpg

Sender flere utstyrstyver på flukt

Et nytt fjernstyrt overvåkingssystem er både billigere og bedre til å skremme tyver fra byggeplasser, mener de hos Ramirent.

... les mer
Skal eliminere arbeidsulykker

Alle ulykker i bygg og anlegg kunne vært unngått. Derfor mener styrelederen i Samarbeid for sikkerhet at byggenæringen bør ha en nullvisjon, ... les merEtablerer nordisk kraftsenter for digitalisering av byggebransjen

16. januar kjøpte Evolver Fund I, gjennom tre parallelle transaksjoner aksjemajoriteten i Graphisoft Norge (Arktis AS, Norge), Nolliplan AB ... les mer

Et skoleeksempel på bærekraftig design

Store glassflater, dagslys og utsyn er bærebjelkene i landets grønneste skole. I det prisbelønte bygget som huser nye Horten videregående skole, ... les merDigitalisering - Oppdatèr kontraktene

Tettere samarbeid aktørene imellom, samt nye, digitale verktøy, krever at også kontraktene må holde tritt, advarer partner i advokatfirmaet ... les mer

Ser hyppigere bytte av fasader

Både kunder og myndigheter krever grønnere bygg. Hos Glass og Fasadeforeningen tror de fasader må byttes oftere over et byggs levetid.

... les mer

Verdisikring på sprayboks

Sikring av verdigjenstander på byggeplasser landet rundt går en tryggere fremtid i møte med en usynlig væske som leveres på sprayboks. – Denne ... les mer

En av fem bedrifter rammet av tyverier fra byggeplass

En av fem bedrifter i den utførende delen av byggenæringen er blitt rammet av tyverier fra byggeplass det siste halvåret. Det viser en fersk ... les mer


Bygger unikt kunstsenter i Trondheim
Veidekke har skrevet kontrakt med Kjøpsmannsgata Ung Kunst AS om å bygge et miljøsertifisert kunstsenter i Trondheim sentrum initiert og finansiert av ... les mer
Skal videreutvikle Jåttåvegen til Nordens mest attraktive bydel.
Entra, Camar Eiendom og OBOS er valgt som partnere for videreutvikling i Jåttåvågen.

... les mer

KLP kjøper kontorbygg i København for 1,5 mrd.
KLP Eiendom har inngått avtale med Langebro Eiendom Aps om å kjøpe Weidekampsgade 12-16. Det er de norske familieselskapene Hathon Eiendom AS og ... les mer
Bygger skole og idrettshall i Sverige
AF Gruppens svenske datterselskap HMB Construction har inngått en avtale med ... les mer
Med ny kvalitetssikring av isolerglass
Hugger ned skepsis mot massivtre

Lyktestolpen i et nytt lys
Vinnerkonseptet er å tenke annerledes

Rehabilitering: Der tid fort blir mye penger
Slik blir Norges første sirkulære bydel

LINK vant Byggeskikkpris
Vi ligger en halv generasjon bak svenskene

Sammensetning på norske byggeplasser er i endring
God butikk å tenke miljø

Lang historie innen brannsikring i Norge og Norden
Etterslep av vedlikehold i kommunene

Positive utsikter for byggenæringen
Digitale byggesøknader godkjennes av kommunene

Det gjelder å være enda smartere
Satser på ny batteriteknologi

Bygg smart for gjenbruk
Byggebransjen vil møte sterkere krav

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no