torsdag, juli 02, 2020
 Skal eliminere arbeidsulykkerAlle ulykker i bygg og anlegg kunne vært unngått. Derfor mener styrelederen i Samarbeid for sikkerhet at byggenæringen bør ha en nullvisjon, akkurat som i trafikken.

18. september ble Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) formelt etablert som en stiftelse, med en «hårete» visjon om en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid, forteller styreleder Trond Bølviken.


– Målet er null alvorlige skader i næringen. Det finnes to måter å se det på. Det ene er at det er et hårete, men håpløst mål. På den andre siden er det ikke det, for det har så langt ikke skjedd noen ulykke i næringen som ikke kunne vært unngått. Ser vi dette fra den enkelte ulykkes perspektiv, kunne den alltid vært unngått. I den forstand er vårt mål om å unngå alle alvorlige ulykker høyst oppnåelig. Vi har derfor en nullvisjon, akkurat som i trafikken.


God drift er god sikkerhet
Målet skal stiftelsen nå gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen arbeider med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelaterte sykdommer eller plager, og seriøsitet.


– God drift og god sikkerhet er to sider av samme sak. Det hender en gang i blant at det er en avveining mellom god sikkerhet og andre hensyn, men hovedbildet er at god sikkerhet og god lønnsomhet følger hverandre. Hvis du er god på det du gjør er det mye sikrere enn om du ikke er så god på det du driver med. Det er lettere å planlegge for sikkerhet om du er god på planlegging, enn hvis du ikke er så god på det. En ryddig byggeplass er også sikrere enn en som ikke er det. Den ryddige er dessuten mer lønnsom.


Må være tverrfaglig
SfS BA har sitt opphav i Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring, som var det første overgripende samarbeidet om sikkerhet i anleggsnæringen. Samarbeidet bygget på NTNU, fagforeningene, bransjeorganisasjonene og representanter for de store byggherrene. Inspirasjonen kom fra England, forteller Bølviken:
– Under et par besøk oppdaget vi at de hadde tatt tak i sikkerhetsutfordringene i byggenæringen på en helt annen måte enn hva vi hadde i Norge. De hadde etablert ulike samarbeidskonstellasjoner på tvers av bransjer, mens vi i Norge satt på våre egne tuer. I England var de veldig tydelige på at det tverrfaglige samarbeidet måtte fungere. Det er helt avgjørende for de store fremskrittene de hadde gjort innen sikkerhet over de 10 – 15 siste årene. De jobbet helt bevisst med holdninger, på tvers av fag.

– Samarbeid er helt avgjørende for sikkerhet, slik de ser det. Det er vi enige med dem i, og det har vi tatt med oss hit. Vi må kunne lære mellom bedrifter og næringer, og vi må fritt kunne dele erfaringene våre. Det må ikke gå konkurranse i sikkerhet, ingen bør streve etter å bli bedre enn andre. I stedet bør samtlige aktører regne en arbeidsulykke som noe som rammer oss alle. Ulykken er like alvorlig, uansett hvilken bedrift eller anleggsplass den skjer i.


Det skjer ikke bare de andre
Årlig dør det mellom seks og ti personer i byggenæringen, men med så små tall advarer Bølviken mot å legge for stor vekt på statistikk for utvikling over et kortere tidsrom. Det går riktig vei. Det har skjedd noe de siste ti årene, mener han. Men,
– Litt av paradokset i næringen er at selv om bygg og anlegg er en av de farligste næringene i Norge, kan en enkelt arbeidstaker jobbe hele yrkeslivet uten å skade seg. Mange små bedrifter kan også eksistere i lang tid uten å ha registrert en eneste alvorlig arbeidsulykke. Dette gjør at det blir en utfordring å få alle disse aktørene til å forstå at det også angår dem.
– Det er som i trafikken; det er de andre som krasjer. Du kan kjøre på norske veier i veldig mange år, uten at du selv er involvert i en trafikkulykke. Likevel er ulykkesfrekvensene i byggenæringen såpass hyppige at de som jobber i de store bedriftene opplever alvorlige ulykker. Dette gjør at det kan være et stort spenn mellom hva den enkelte opplever på arbeidsplassen, og de faktiske realiteter i næringen. Det gir oss en utfordring når vi skal forsøke å skape en forståelse av viktigheten av et skikkelig sikkerhetsarbeid. Det kan være krevende iblant.

(fremtidensbygg.no)
arbeidsulykker.jpg

Bransjen og offentlige byggherrer enige om prinsipper for håndtering av koronarisiko

Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg må ta sin del av risikoen for koronarelaterte forhold som entreprenører ikke kunne forutse da kontrakten ... les mer

Forstår myndighetene byggenæringen?

Leserinnlegg av Daglig leder, Frank Ivar Andersen,  Byggmesterforbundet.

Når regjeringen i slutten mai varslet tiltak under overskriften ... les merGlassrekkverk: Skremmende dårlig kvalitet

Mindre enn halvparten av stolpene som ble testet av SINTEF oppfyller kravene i byggteknisk forskrift. Svakheter fører først og fremst til opplevd ... les mer

Benytter innovativ belysningsløsning på nye Fusa ungdomsskole

God belysning i klasserom er en forutsetning for en god læresituasjon. I forbindelse med byggingen av Fusa ungdomsskole, utenfor Bergen, ble derfor ... les merNå kan du få arealinformasjon over alle bygg i Norge

Arealinformasjon for bygninger er et datasett som ikke har vært tilgjengelig tidligere – og Norkart er først i Norge på å kunne tilby disse ... les mer

Etterlyser tydeligere regelverk

Forvirring knyttet til hvordan dagslysparagrafen i byggteknisk forskrift (TEK17) skal tolkes, har ført til varierende praksis blant arkitekter, ... les mer


Ulstein Arena får heder i nasjonalt verdiprosjekt

I Ulsteinvik har det nye idrettskulturhuset, Ulstein Arena, gitt verdi til byen og befolkningen. Prosjektet er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter og ... les mer

Lett tre reduserer transportkostnader og stress på byggeplassen

Infrastrukturen i verdens byer vil forandre seg mye de neste tiårene. Lettere byggematerialer som treelementer er rimeligere og mer energieffektive ... les mer


Nominert til Nordisk Lyspris 2020

To norske vinnere fra Lyskulturs årlige prisutdeling- Norsk Lyspris går videre til Nordisk Lyspris 2020.

... les mer
Rekordhøyt eiendomssalg for Statsbygg

Et tidligere pikeinternat, et kvinnefengsel og et utviklingsområde med stort potensial bidrar til at Statsbygg selger eiendom for flere milliarder ... les mer


Svanemerket byggevirksomhet i Norden doblet fra 2018

Den svanemerkede byggevirksomheten har vokst markant de siste årene. Nye tall fra Nordisk Miljømerking viser at den er mer enn fordoblet på bare to ... les mer

Byggebransjen trenger flere varslere

Statsbygg mottok seks varsler i 2019. Det er altfor lite og gjenspeiler ikke virkeligheten i bygg- og anleggsbransjen.

... les mer
Lanserer ny takstein for moderne boliger
Norges største trehusprodusent bytter navn

Norges største næringsklynge for bygg-, anlegg-...
Isolering: Bedre balanse med papir

Ny OBOS-modell skal få flere inn på boligmarkedet
Hellberg Safety lanserer nytt hørselvern med Mu...

Ny dørlås revolusjonerer byggebransjen
Sender flere utstyrstyver på flukt

Skal eliminere arbeidsulykker
Etablerer nordisk kraftsenter for digitaliserin...

Et skoleeksempel på bærekraftig design
Digitalisering - Oppdatèr kontraktene

Ser hyppigere bytte av fasader
Verdisikring på sprayboks

En av fem bedrifter rammet av tyverier fra bygg...
Bygger unikt kunstsenter i Trondheim

Skal videreutvikle Jåttåvegen til Nordens mest ...
KLP kjøper kontorbygg i København for 1,5 mrd.

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no