fredag, juli 01, 2022
 Nye grep i store prosjekter«Komplekse byggeprosjekter vil alltid være vanskelige. Men gjennomføringen av dem kan forbedres med systematisk læring og tydeligere krav til alle involverte», skriver administrerende direktør Harald Nikolaisen og byggherredirektør Marius Tunstad i et debattinnlegg.
 
Etter over 200 år med statlige norske byggeprosjekter er Statsbygg nå inne i sin kanskje aller mest spennende periode noensinne. Aldri før har vi ledet så mange store og komplekse byggeprosjekter over hele landet og i utlandet.
 
Med økt størrelse og kompleksitet kommer også økt risiko for at kostnader og fremdrift utfordres. Når bygg, tuneller, veier og andre bygg- og anleggsprosjekter omtales i media, er det gjerne fordi de sprekker på tid eller kostnader. For Statsbyggs del er budsjettsprekker unntaket, ikke normen. Av de 74 byggeprosjektene vi har ferdigstilt de seneste fem årene, er 69 levert til fastsatt kostnadsramme eller lavere.
 
Samtidig har noen få, men store prosjekter endt med unødvendige og store budsjettoverskridelser. I årene som kommer planlegges det for flere både store og mindre byggeprosjekter med høy kompleksitet. Derfor er det avgjørende at Statsbygg hele tiden jobber for å bli enda bedre som prosjektvirksomhet. Denne erkjennelsen ligger til grunn for vår måte å jobbe med prosjektutvikling og prosjektstyring i dag.
 
Unike utfordringer og løsninger
 
Det å gjennomføre komplekse prosjekter, er både utfordrende og vanskelig. Kompleksitet borger for mange og krevende oppgaver. Når Statsbygg bygger stort, er det gjerne unike bygg med unike utfordringer og løsninger. Nybrottsarbeid på mange vis. Og ingen mulighet for enkle valg. Det vil gå flere generasjoner før vi neste gang bygger et operahus i Norge. I et veterinærbygg må vi tenke nytt rundt smittevern, et regjeringskvartal krever nytenkning rundt sikkerhet. Dette er ikke ferdighus du kjøper i butikken. Derfor må vi systematisere læringspunktene fra alle slike engangstilfeller til en felles gjennomføringsmodell.
 
Det er heller ikke bare her til lands at store prosjekter er utfordrende. McKinsey publiserte nylig en større internasjonal studie av over 500 store prosjekter. Den viser en gjennomsnittlig kostnadsoverskridelse på 79 prosent, noe som tilsvarer 1,21 mrd. (USD), og forsinkelser på mellom seks måneder og to år.
 
Analysen viser også at det er få organisasjoner som er rigget for å lykkes med de store prosjektene. Årsakene til budsjettoverskridelser i store prosjekter er sammensatte, og det er vanskelig å finne enkle svar. Likevel er det noen hovedårsaker som går igjen, blant annet mangelfull prosjekteierstyring, mangelfull kostnadsestimering og for lite kompetanse- og kulturbygging. Det finnes ikke lettvinte løsninger for å lykkes med dette, det krever profesjonelle flergangsbyggherrer som har egen kompetanse, og som jobber kontinuerlig med utvikling, læring og forbedring.

Forbedrer styringsprosessen
 
I fjor startet Statsbygg opp et internt forbedringsprosjekt i samarbeid med Metier OEC. Vi utvikler og forbedrer nå prosjekteierstyringsprosessen vår. Det utarbeides også en veileder for gjennomføring av tidligfase, en prosess for kvalitetssikring av beslutningsunderlag og et kompetanseprogram.
 
Vi skal også lære av det vi gjør riktig. Derfor har vi kartlagt hvor vi er gode, i tillegg til å skaffe god oversikt over årsaker for kostnadsoverskridelser i de prosjektene det gjelder.
Vi må også i større grad enn nå være en utfordrer. Fremover kommer vi til å sette tydeligere krav til leverandørene og interessentene i prosjektene våre. Vi vil konstruktivt utfordre bestillinger fra departementene, og i enda større grad enn før utfordre forventninger og krav fra brukerne av byggene våre for å sørge for at riktige prioriteringer blir gjort innenfor de kostnadsrammer som er fastsatt.
 
Invitasjon til bransjen
 
Dersom vi i Statsbygg skal nå målsettingene våre, er vi avhengige av at hele næringen er med. Skal vi lykkes med de mest krevende prosjektene, må hele leverandørkjeden heves noen hakk, og bidra til forbedringen. Dette gjelder de store entreprenørene, de tekniske entreprenørene, rådgiverne og konsulenthusene.
 
Vi vil fremover invitere sentrale aktører til diskusjoner om hvordan vi alle kan levere best i klassen også når det gjelder de store, komplekse prosjektene. Vi håper så mange som mulig vil være med oss på dette initiativet. Når vi blir bedre sammen, vil vi også lykkes med økt verdiskapning!
 
Harald Nikolaisen, administrerende direktør Statsbygg
Marius Tunstad, byggherredirektør Statsbygg
nasjonalmuseetVestbanen.jpg

Lokale entreprenører bygger Oslo Space Centre

Statsbygg har signert kontrakter med trønderske entreprenørselskaper til en samlet verdi på rundt 600 millioner kroner. Alt er klart for byggingen ... les mer

Minnestedet på Utøykaia åpnet

Det nasjonale minnestedet etter 22. juli ble åpnet lørdag 18. juni. H.K.H Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltok sammen med ... les merI rute på Ila fengsel

Porten er open og dørene ulåst. Med dei innsette mellombels flytta til Ullersmo er Statsbygg godt i gang med rehabiliteringa ved Ila fengsel og ... les mer

Grønt lys for ombrukssentral

Europas største ombrukssentral for byggevarer har fått klarsignal. Byggenæringens svar på Fretex kan være i drift på Økern i Oslo innen utgangen av ... les merNasjonalmuseet åpnes!

Vi gleder oss til Nasjonalmuseet åpnes 11. juni. Da er det ikke bare Norges, men Nordens, største kulturbygg som møter sitt publikum.

... les mer
I gang med A-blokka

Statsbygg er i gang med bygginga av A-blokka i regjeringskvartalet. I første omgang er det snakk om støypearbeider i etasjane under bakken.

... les mer

Tegningsløse byggeplasser positivt for unge fagarbeidere

På leilighetsprosjekt Nybyen i Sandefjord, som Kruse Smith bygger for Inter Eiendom er snittalder på betongarbeidere 30 år. Her eksisterer ingen ... les mer

Nær fordobling av svanemerket byggevirksomhet på to år

Svanemerket byggevirksomhet er i fremgang. Nye tall fra Nordisk Miljømerking viser en fordobling i antallet svanemerkede boenheter og formålsbygg i ... les mer


Norconsult en av de første i Europa med teknisk verifikasjon på EUs taksonomi

EUs taksonomi krever langt mer enn regneark. Stadig flere av Norconsults kunder ønsker teknisk rådgiving i forbindelse med scoring etter ... les mer

KF-skolen i Stavanger er kåret til årets skolebygg

LINK Arkitektur har stått for arkitektur, interiør og landskapsarkitektur på KF-skolen som i dag mottok prisen Årets skolebygg 2022.

... les mer

Nye grep i store prosjekter

«Komplekse byggeprosjekter vil alltid være vanskelige. Men gjennomføringen av dem kan forbedres med systematisk læring og tydeligere krav til alle ... les mer

370 millioner til fylkene for å skaffe flere læreplasser

– Norge trenger mange flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdstoppen. Hvert år står flere tusen ungdommer ... les mer

Norconsult vinner kommunikasjonspris for "Rådgi...
Klart for bygging av Ocean Space Centre

Bekymring for økte byggepriser
Kåring av Årets skolebygg 2022

Statsbygg investerte for 6,6 milliarder i 2021
Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2022: K...

Prisvarsel fra 1. april 2022
Starter byggingen av nye Drammen tinghus

Rabani med doktorgrad om rehabilitering til ene...
Revidert forprosjekt Nationaltheatret

Bygger nytt 22. juli-senter
Firesafe øker satsingen på brannslukking

Geotermos gir isfri fotballbane
Statsbygg sparte 92 millioner i strøm

Den gylne hjelm til Campus Ås
I rute med planarbeidet for NTNU Campussamling

Statsbygg har fått rammen for Livsvitenskapsbygget
Bedre prosjektering av trapper

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
soap2day