fredag, mai 24, 2024
 Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommarenKONTROLL Rundt det nye regjeringskvartalet skal det bli etablert ei sikkerheitssone. Post og varer til departementa vil først bli kontrollert ved det nye kontrollsenteret før det fraktast inn. FOTO STATSBYGG/TEAM URBIS/ NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal byggast ei dryg mil sør for Oslo sentrum.

I forbindelse med bygginga av det nye regjeringskvartalet skal det etablerast eit eksternt kontrollsenter for post og varer på Mastemyr i Nordre Follo.
 
– Vi har gjennomført ein open anbodskonkurranse. Etter ei grundig evaluering fall valet på Mesterbygg Ringerike, som då blir totalentreprenør for dette prosjektet, fortel prosjektdirektør Jard Bringedal i Statsbygg.
 
Meisterbygg startar saman med Statsbygg nå opp arbeidet med vidare prosjektutvikling av senteret. Det blir planlagt for byggestart til sommaren med ferdigstilling 3. kvartal 2025. Verdien av kontrakten er ca. 165 millionar kroner.
 
Konkurransen for det eksterne kontrollsenteret med totalentreprise blei utlyst 7. desember 2023. Ved innleveringsfristen sin utgang 22. januar hadde Statsbygg motteke fem tilbod. Desse blei vurderte, og konklusjonen blei at Mesterbygg Ringerike AS skulle tilbydast kontrakten. Avtalen er no signert av partane.
 
Sikkerheitssone
 
Rundt det nye regjeringskvartalet skal det bli etablert ei sikkerheitssone, òg kalla perimetersikring. Når sikkerheitssona er i drift, må ein ha spesiell løyve for å køyre inn med køyretøy. Syklistar og gåande kan derimot passere fritt i gågate-liknande omgivnader.
 
Post og varer til departementa vil først bli kontrollert ved kontrollsenteret før det fraktast inn til Regjeringskvartalet. Òg serveringsstadar, butikkar og andre private aktørar som er lokaliserte innanfor sikkerheitssona og som får varene sine levert via køyretøy, må først få kontrollert vareleveransane sine ved kontrollsenteret på Mastemyr.
 
Frakt av godkjende post- og vareleveransar frå kontrollsenteret er planlagd med ein eigen elektrisk køyretøypark. Køyretøy frå nødetatar, Ruter og drift- og vedlikehald med fleire vil få alternative kontrollordningar.
 
Byggetrinn 1
 
Bygginga av Eksternt kontrollsenter for post og varer er ein del av byggetrinn 1 av det nye regjeringskvartalet. I byggetrinn 1 er òg bygging av A-blokka, D-blokka, kjellar, Ring 1 og perimetersikring, og dessutan rehabilitering av H-blokka og opparbeiding av plassar og byrom.
Regjeringskvartalet.jpg

Statsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les mer

Veidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les merFørste byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer

Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les merKunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer

Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer


Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer

Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer


Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling

Prosjektet som skal samle fagmiljøene ved NTNU på Gløshaugen i Trondheim, går nå inn i en fase med videre prosjektutvikling- og gjennomføring. ... les mer


Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre et miljøsertifisert kontor- og næringsbygg på kaipromenaden i Haugesund for Smedasundet Sytti7 AS (Caiano ... les mer

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotografiar

Lei av trauste byggegjerde? No kan du sjå fire fotografi av Vibeke Tandberg når du går forbi byggeplassen til det nye Regjeringskvartalet.

... les mer
Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...
Syv ukers skoleturnè for yrkesfag

Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg
Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen

Startskudd for NTNU Campussamling
D-blokka har nådd høgda si

Statsbygg har laget Samspillsboka
Delte Statsbyggs studentpris i Bergen

Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...
Skanska blir entreprenør på C-blokken

Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...
Rekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...
Grønt lys for Tønsberg tinghus

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet
Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne s...

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Int...
Byggavfall blir klimavennlig jord

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies