onsdag, januar 26, 2022
 Kronikk: Ingen fremtid for datadrevet økonomi uten mer deling og samarbeidKonsernsjef Egil Hogna i Norconsult (t.v.) og kartverkssjef Johnny Welle har skrevet en felles kronikk om datadrevet økonomi. (Foto: Norconsult/ Kartverket)

Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult og kartvekssjef Johnny Welle har sammen skrevet en kronikk om datadrevet økonomi. Kronikken er publisert på digi.no, og under kan du lese den i sin helhet:

Ingen fremtid for datadrevet økonomi uten mer deling og samarbeid

Staten har brukt 420 millioner kroner på det største kartleggingsprosjektet i moderne tid, og laget en digital terrengmodell av landet vårt som vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst i størrelsesorden 1,6 milliarder kroner. Vi trenger et samarbeid mellom privat og offentlig sektor for å få tilgang til relevante data og for å unngå at den forvitrer dag for dag.

Data er en ressurs, og i sin stortingsmelding 22 (2021 – 2022) Datadrevet økonomi og innovasjon, skriver regjeringen at vi om ti år skal høste mer verdier av data, enn vi nå gjør av oljen. Men for å få dette til må vi samarbeide om å dele og gjenbruke data. Og den nasjonale digitale terrengmodellen er et godt eksempel på hvor stort potensiale norske bedrifter har for å bruke data som råstoff i innovasjon og verdiskaping.

Den nasjonale digitale terrengmodellen blir etablert gjennom et bredt samarbeid i offentlig sektor, og går ut på at hele Norge lasermåles fra fly én gang for å danne en komplett terrengmodell av landet vårt. Dataene gjøres gratis tilgjengelig for bruk gjennom høydedata.no, og kartleggingen skal være ferdig i 2022, og den har en kostnad på rundt 420 millioner kroner. Den samfunnsøkonomiske verdien av prosjektet ble i 2017 anslått til å være mer enn 1,6 milliarder kroner.

Norconsult og terrengmodellen

Norconsult er en av Norges største rådgivere innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og gjennomfører årlig over 20 000 oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland. Gjennom sitt arbeid med å utvikle nye løsninger som skaper verdi for kundene og samfunnet, kartlegger Norconsult terrenget blant annet ved hjelp av droner, og er en betydelig bruker av data fra den digitale terrengmodellen. Ved å bruke data fra terrengmodellen som utgangspunkt for sitt prosjekteringsarbeid, bidrar Norconsult til kundenes verdiskaping og suksess. Men for at det skal være mulig å realisere bærekraftige prosjekter ved å gjenbruke disse dataene, må terrengmodellen være oppdatert slik at den gjenspeiler de stadige endringene i terrenget.

Mulighetsrommet

Terrengmodellen bygger på at dataene er innhentet én gang. Det betyr at for hver endring i landskapet som skjer etter dette tidspunktet, både menneskeskapte og naturlige, blir terrengmodellen mindre korrekt. Endringene gjør ikke bare at terrengmodellen forvitrer, men de representerer samtidig et betydelig mulighetsrom. Dersom laserdata fra det enorme antallet prosjekter innen bygge- og anleggsnæringen ble inkludert i terrengmodellen, ville den både holdes oppdatert og forbedres med mer detaljerte data, uten at et nytt stort lasermålingsprosjekt i hundre millionersklassen ville belaste statsbudsjettet i framtiden.

Så langt har det vært lagt lite vekt på hvordan data som blir innhentet og skapt i prosjekter skal kunne gjenbrukes, og vi har et uutforsket potensial når det gjelder datadeling på tvers av privat og offentlig sektor. Det vil kunne gi milliardgevinster om offentlig og privat bransje går sammen om å dele laserdata i den nasjonale terrengmodellen, uansett formål det er hentet inn for. Sammen ønsker vi å finne løsninger og samarbeidsmodeller for gjenbruk av laserdata som er vinn-vinn for alle parter.

Deling og gjenbruk av data

For å kunne leve godt av dataøkonomien må data gjenbrukes og deles på en måte som gjør at norsk næringsliv og offentlig sektor har eierskapet og kan bruke dem til verdiskaping. Videre må de som deler og bruker hverandres data ha tillit til hverandre, og allmennheten må ha tillit til at deling og bruk av data skjer på en samfunnstjenlig måte og at personvernet ivaretas. Her er Norge i en unik situasjon, fordi forvaltningen er velfungerende, åpen og har høy tillit hos innbyggerne. Dette skaper et godt klima for samarbeid. Et samarbeid som er nødvendig for å ta ut verdiskapingspotensialet som ligger i dataøkonomien.

Ett av prinsippene i stortingsmelding 22 er at "Data skal deles og brukes på en måte som gir verdi for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet". Vi ser fram til å utforske hvordan vi kan realisere dette i fremtidig oppdatering av terrengmodell og andre stedfestede data som er avgjørende for å sikre samfunnsprosesser og næringsutvikling.

Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult og kartverkssjef Johnny Welle
Egil-Hogna-og-Johnny-Welle.jpg

Nok et år med rekordhøye investeringer hos Cramo

For andre år på rad kan utleieselskapet Cramo melde om investeringsrekord i maskiner og utstyr.

... les mer
Firesafe styrker seg på brannalarm - kjøper Techlink

Firesafe styrker satsingen på brannalarm og tar over Sandefjordsbedriften Techlink fra nyttår. Techlink ble etablert i 1978 og tilbyr ... les merRekordomsetning for varehus i Byggtorget i 2021

Byggtorgets 104 varehus over hele landet opplevde stor omsetningsvekst i 2021, hele 6 % over byggebransjen for øvrig. Varehusene i Narvik, Lofoten ... les mer

Et styrket Multiconsult tar fatt på det nye året

Over 200 nye rådgivere fra Erichsen & Horgen har blitt en del av Multiconsult etter oppkjøpet sommeren 2021. Nå starter selskapet det nye året med ... les merNye Trondheim S blir Norges mest moderne

Med Nye Trondheim S er Bane NOR Eiendom med på å skape en levende bydel som knytter fjorden sammen med Midtbyen og østre bydeler. – Når det nye ... les mer

Et høyhus i tre

10 etasjer med massivtre - Et kontorbygg har sjelden vært nærmere naturen.

... les mer

Veidekke kåret årets lærling

Elias Ulheim fra Dovre er kåret til årets lærling 2021 i Veidekke. Elias er lærling innen fjell- og bergverksfaget og er tilknyttet Veidekkes ... les mer

Veidekke kåret årets lærling

Elias Ulheim fra Dovre er kåret til årets lærling 2021 i Veidekke. Elias er lærling innen fjell- og bergverksfaget og er tilknyttet Veidekkes ... les mer


Her er vinnerne av Norsk Lyspris 2020

Norsk Lyspris er den gjeveste hedersutmerkelsen for lysdesign og belysningsprodukter i Norge, og deles ut årlig i regi av den ideelle ... les mer

Ramirent går foran - ansetter istedet for å leie

– Vi ønsker å ta et bransjeansvar og vil nå ansette montører i stedet for å leie dem inn, sier HR-direktør Henriette Hall-Eriksen i Ramirent som ... les mer


Trondheim kommune vant ISY Innovation Award 2021 for digitaliseringsløft av endringshåndteringer

På ISYdagene 2021 ble innovasjonsprisen ISY Innovation Award delt ut til Trondheim kommune for deres idé og bidrag til utviklingen av den nye ... les mer

Maxbo reduserer prisene på trelast

Maxbo reduserer prisene på trelast fra 15. november. – Vi følger prisene tett, og forventer ytterligere nedgang i tiden som kommer, sier Christer ... les mer

Aspelin Ramm støtter strakstiltak
På vei mot utslippsfri sementproduksjon

Gjør deg klar for nye farger i 2022
Norconsult skal kontrollere ny Grenlandsbru

Hurtigruten hedres med internasjonal pris
Skal utforske framtidens hjem: Nå åpner OBOS Li...

Miljøpris for GeoTermos
- Unik sjanse for å videreutvikle treindustrien

Røa Torg er kåret til Årets bylivprosjekt 2021
Brukte byggematerialer gir klimagevinst og mill...

Undersjøiske tunneler, Færøyene
Statsbygg har inngått avtale med HENT om å reha...

Største kontrakt noensinne: Norconsult informas...
NCC signerte kontrakt på 1,9 mrd med Bane NOR

Blir ny direktør for digitalisering i Firesafe
Oppdag Skandinavia med Norconsult i sommer

HENT skal bygge A-blokken
Bruk av trespiler på innvendige overflater har ...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
soap2day