fredag, februar 22, 2019
 Frykt ikke skjeggkreetAlle undersøkelser til nå tilsier at skjeggkreet heller ikke utgjør en trussel mot bolig og beboere, skriver administrerende direktør i Boligprodusentene.
FOTO: MYCOTEAM


KRONIKK

Frykt ikke skjeggkreet

En ubuden gjest skaper krav om erstatning i hundretusenkronersklassen for norske boligeiere. Men frykt ikke, skjeggkreet er harmløst.

Det begynner å ligne på hysteri. Boligkjøpere stevner selgere med krav om store prisavslag. Rettsapparatet må gripe inn for å dømme i en stadig striere strøm av tvister.

Alt på grunn av et helt harmløst insekt som verken skader mennesker eller boliger. Den raske utbredelsen av skjeggkreet stiller oss overfor et viktig spørsmål: Vil vi virkelig åpne for en rettstilstand der selgere av boliger risikerer å tape hundretusenvis av kroner på grunn av ren og skjær panikk?

Ikke reelle problemer
Slik kan det iallfall se ut. I 2016 og 2017 har tingretten felt hammeren i flere saker med det vesle insektet i sentrum. Resultatet har i flere tilfeller blitt svimlende prisavslag. I 2016 ble en kjøper tilkjent prisavslag tilsvarende 22 % av boligens verdi på grunn av skjeggkre.

Flere andre dommer legger listen på mellom 10 og 15 % prisavslag, noen ganger med erstatningsbeløp på toppen. Boligforsikringsselskapet Protector varsler at de bokfører et tap på 146 millioner kroner som følge av det ufarlige insektet.

Å kjøpe og selge bolig er de viktigste økonomiske valgene vi gjør i løpet av livet. Det er ikke rart vi bekymrer oss. Et dårlig kjøp kan koste dyrt, både i tid og penger. Et mislykket salg svir lenge. Særlig om resultatet er tvister og konflikter som tas helt til domstolene.

Det er tid for edruelighet.
Det er all grunn til å be både kjøpere og selgere være påpasselige. Et omfattende og stadig strengere regelverk stiller høye krav, særlig til boligselgere. Slik skal det også være.

Men når store penger og sterke følelser er i sving, er det ingen grunn til å la seg jage opp av problemer som ikke er reelle – og som vi vanskelig kan gjøre noe med.

Sprer seg raskt
For selv om Folkehelseinstituttet slår fast at skjeggkreet er harmløst og at det påfører minimal skade på boliger, er det én negativ egenskap ved det vesle insektet som det er vanskelig å se bort fra, det sprer seg i rekordfart.
Skjeggkre er altetende, og selv små mengder brødsmuler, mel, matrester, døde insekter eller andre organiske materialer vil være tilstrekkelig til å holde liv i en bestand. God rengjøring er ikke tilstrekkelig til å holde skjeggkre borte. Skjeggkre kan også overleve på enkle materialer som papir og tapet.

Skjeggkreet kommer til å bli en kjent skapning i norske boliger om kort tid. Det må vi leve med.

Skjeggkreet ble oppdaget i Norge i 2013 og har i løpet av kort tid spredd seg over store deler av landet. Ekspertmiljøet i Mycoteam anslår at skjeggkre om fire år vil forekomme i halvparten av alle moderne bygninger – hvis utviklingen fortsetter i samme tempo som nå.

Og med videre spredning er det trolig at skjeggkreet ikke lenge etter vil forekomme i tre fjerdedeler av den moderne norske boligmassen.

I en slik situasjon kan vi ikke fortsette å tilkjenne prisavslag og erstatningssummer som beløper seg til flere hundre tusen kroner til boligkjøpere som reagerer på et insekt de fleste nye boliger vil måtte leve med. Det er tid for edruelighet.

Blir en kjent skapning
Skjeggkreet finnes ikke naturlig i norsk natur, og er derfor avhengig av å bli transportert inn i boliger av mennesker via flyttelass og annet. Å helt forebygge forekomster av skjeggkre er nær umulig. Det ufarlige insektet kan snike seg inn via alt fra dagligvarer, pappesker, bagasje, vesker, loppisvarer, emballasje fra netthandel, post, og mye mer.

Skjeggkreet kommer med andre ord til å bli en kjent skapning i norske boliger om kort tid – og hos mange, en fast beboer. Det må vi dessverre bare leve med.

Skjeggkreet er et helt harmløst insekt som verken skader mennesker eller boliger.

Men det er ingen grunn til panikk. Vi er alle vant med fluer i boligene. Alle undersøkelser til nå tilsier at skjeggkreet heller ikke utgjør en trussel mot bolig og beboere.

Det er ikke krise og ingen grunn til å få panikk. Skjeggkreene er rett nok vanskelige å forhindre og fjerne, men de er harmløse. Enkle grep kan også kontrollere bestanden.

Hyggelig er det kanskje ikke, men det er en husgjest vi bare må venne oss til å leve med.
Skjeggkre.jpg

God start på boligsalget i 2019
- Boligsalget i januar ligger 32 % over samme måned i fjor, og dette er en god start på året, sier Per Jæger, administrerende direktør i ... les mer
Verdens første fossilfrie tunnelprosjekt vant Veidekkes miljøpris
Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2018 er tildelt prosjektet TGB Smestad–Sogn. Dette er verdens første fossilfrie tunnelprosjekt og det første ... les mer


Det ble igangsatt 29 496 boliger i 2018
- Igangsettingen av nye boliger i 2018 endte på 29 496 boliger, etter en god avslutning på året, viser tall fra Boligprodusentenes Forening. Dette er ... les mer
Send inn kandidater til Årets boligprosjekt
Boligprodusentene etterlyser kandidater til "Årets Boligprosjekt 2019". Fristen er satt til fredag 5. april. Prisene deles ut under middagen på ... les mer


Dette kan bedrifter gjøre for å bli grønnere
Bedrifter står for rundt halvparten av alle miljøutslipp i verden. Selv om mange har innført strategi for en grønnere framtid, skjer det ingenting. ... les mer
Husbanken: Ny låneforskrift
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. – Vi foreslår endringer som skal gjøre at ... les mer

Prognose: Sterkt 2019 for yrkesbygg, ikke boliger
Det er forventet vekst i alle deler av byggenæringen, bortsett fra nye boliger i 2019, men også der forventes det vekst i 2020. Nye yrkesbygg skal ... les mer
Gamle lovdokumenter skaper full forvirring i boligutbygging
Ingen forstår hvordan lovreguleringer for villastrøk skal behandles, ifølge forsker. – En lovendring er helt nødvendig, mener hun. ... les mer

OsloMet får millioner til å forske på boligmarkedet
Regjeringen tildeler OsloMet 13,5 millioner kroner de neste tre årene til et nytt nasjonalt senter for forskning på boligmarkedet. ... les mer
Stadig flere nordmenn bor i tettsted
Stor-Oslo har passert én million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. ... les mer

Google manipulerer brukerne til kontinuerlig overvåkning
Android-brukere blir manipulert til kontinuerlig sporing gjennom utspekulert design, misvisende informasjon og gjentakende masing, viser en ny ... les mer
Økt bevissthet om elsikkerhet i byggebransjen
Bygg og anlegg ligger som bransje høyt på statistikken for arbeidsulykker. En del av disse ulykkene er knyttet til elektrisitet, og kunne ofte vært ... les mer
Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel fra offe...
Veidekke mest attraktive arbeidsgiver blant ent...

Frykt ikke skjeggkreet
Igangsettingen av nye boliger faller

Norske arkitekter tar verden med storm
Sentral godkjenning til vurdering

Forskere skal lage månebetong
Meld deg på fagdager for boligprodusenter 7. - ...

Slik mener byggebransjen de kan spare 30 millia...
Hva venter oss om 30 år?

Veidekke ASA: Forlik mellom Statens vegvesen og...
Ny sjef i Skanska Commercial Development

Ny telefonsvindel på ferde: - Ikke ring tilbake...
Ny lov: Arbeidsgivere på Island må bevise at de...

Veidekke ASA: Hoffmann AS bygger stort næringsb...
NHO-rapport: Flere bedrifter mangler folk

Fortsatt behov for 32 000 nye boliger hvert år ...
Veidekke ASA: Veidekke skrev kontrakt med BANE NOR

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no