lørdag, april 20, 2019
 Frykt ikke skjeggkreetAlle undersøkelser til nå tilsier at skjeggkreet heller ikke utgjør en trussel mot bolig og beboere, skriver administrerende direktør i Boligprodusentene.
FOTO: MYCOTEAM


KRONIKK

Frykt ikke skjeggkreet

En ubuden gjest skaper krav om erstatning i hundretusenkronersklassen for norske boligeiere. Men frykt ikke, skjeggkreet er harmløst.

Det begynner å ligne på hysteri. Boligkjøpere stevner selgere med krav om store prisavslag. Rettsapparatet må gripe inn for å dømme i en stadig striere strøm av tvister.

Alt på grunn av et helt harmløst insekt som verken skader mennesker eller boliger. Den raske utbredelsen av skjeggkreet stiller oss overfor et viktig spørsmål: Vil vi virkelig åpne for en rettstilstand der selgere av boliger risikerer å tape hundretusenvis av kroner på grunn av ren og skjær panikk?

Ikke reelle problemer
Slik kan det iallfall se ut. I 2016 og 2017 har tingretten felt hammeren i flere saker med det vesle insektet i sentrum. Resultatet har i flere tilfeller blitt svimlende prisavslag. I 2016 ble en kjøper tilkjent prisavslag tilsvarende 22 % av boligens verdi på grunn av skjeggkre.

Flere andre dommer legger listen på mellom 10 og 15 % prisavslag, noen ganger med erstatningsbeløp på toppen. Boligforsikringsselskapet Protector varsler at de bokfører et tap på 146 millioner kroner som følge av det ufarlige insektet.

Å kjøpe og selge bolig er de viktigste økonomiske valgene vi gjør i løpet av livet. Det er ikke rart vi bekymrer oss. Et dårlig kjøp kan koste dyrt, både i tid og penger. Et mislykket salg svir lenge. Særlig om resultatet er tvister og konflikter som tas helt til domstolene.

Det er tid for edruelighet.
Det er all grunn til å be både kjøpere og selgere være påpasselige. Et omfattende og stadig strengere regelverk stiller høye krav, særlig til boligselgere. Slik skal det også være.

Men når store penger og sterke følelser er i sving, er det ingen grunn til å la seg jage opp av problemer som ikke er reelle – og som vi vanskelig kan gjøre noe med.

Sprer seg raskt
For selv om Folkehelseinstituttet slår fast at skjeggkreet er harmløst og at det påfører minimal skade på boliger, er det én negativ egenskap ved det vesle insektet som det er vanskelig å se bort fra, det sprer seg i rekordfart.
Skjeggkre er altetende, og selv små mengder brødsmuler, mel, matrester, døde insekter eller andre organiske materialer vil være tilstrekkelig til å holde liv i en bestand. God rengjøring er ikke tilstrekkelig til å holde skjeggkre borte. Skjeggkre kan også overleve på enkle materialer som papir og tapet.

Skjeggkreet kommer til å bli en kjent skapning i norske boliger om kort tid. Det må vi leve med.

Skjeggkreet ble oppdaget i Norge i 2013 og har i løpet av kort tid spredd seg over store deler av landet. Ekspertmiljøet i Mycoteam anslår at skjeggkre om fire år vil forekomme i halvparten av alle moderne bygninger – hvis utviklingen fortsetter i samme tempo som nå.

Og med videre spredning er det trolig at skjeggkreet ikke lenge etter vil forekomme i tre fjerdedeler av den moderne norske boligmassen.

I en slik situasjon kan vi ikke fortsette å tilkjenne prisavslag og erstatningssummer som beløper seg til flere hundre tusen kroner til boligkjøpere som reagerer på et insekt de fleste nye boliger vil måtte leve med. Det er tid for edruelighet.

Blir en kjent skapning
Skjeggkreet finnes ikke naturlig i norsk natur, og er derfor avhengig av å bli transportert inn i boliger av mennesker via flyttelass og annet. Å helt forebygge forekomster av skjeggkre er nær umulig. Det ufarlige insektet kan snike seg inn via alt fra dagligvarer, pappesker, bagasje, vesker, loppisvarer, emballasje fra netthandel, post, og mye mer.

Skjeggkreet kommer med andre ord til å bli en kjent skapning i norske boliger om kort tid – og hos mange, en fast beboer. Det må vi dessverre bare leve med.

Skjeggkreet er et helt harmløst insekt som verken skader mennesker eller boliger.

Men det er ingen grunn til panikk. Vi er alle vant med fluer i boligene. Alle undersøkelser til nå tilsier at skjeggkreet heller ikke utgjør en trussel mot bolig og beboere.

Det er ikke krise og ingen grunn til å få panikk. Skjeggkreene er rett nok vanskelige å forhindre og fjerne, men de er harmløse. Enkle grep kan også kontrollere bestanden.

Hyggelig er det kanskje ikke, men det er en husgjest vi bare må venne oss til å leve med.
Skjeggkre.jpg

Mer autoritært på norske byggeplasser
Nesten halvparten av ledere og mellomledere i bygg- og anleggsbransjen mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig ... les mer
Landsdekkende aksjon mot kriminalitet i bygg og anlegg
Omtrent 100 medarbeidere fra Skatteetaten har akkurat avsluttet en aksjon i bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Målet med aksjonen har vært å ... les mer


Massivtre stadig mer aktuelt materiale
–Tre er avgjort tilbake som byggemateriale også for bygninger over 4 etasjer. Grunnen er krystallklar, nemlig miljøaspektet. Likevel har nok også ... les mer
Heldagskurs: Seriøs innleie i byggenæringen
Innleie fra bemanningsbyråer i byggenæringen er i vinden som aldri før. Ny lovendring fra 1. januar 2019, og en rekke medieoppslag i februar/mars har ... les mer


Vil heller bygge om enn bygge nytt
– Vi må spørre oss selv hva slags løsninger vi om 20 år skulle ønske vi gikk for i dag, sier selvutnevnt «archineer» Ferry Smits. Lamda-prisvinneren ... les mer
Byggeplassleder om innovativ containerlås: - Verktøy blir ikke lenger borte
Ifølge en ny undersøkelse fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har ni av ti bedrifter i bransjen blitt frastjålet verktøy. Til tross for at ... les mer

Ny veileder for bedømmelse av bygningsglass
Glass og Fasadeforeningen (GF) skal inspirere til utstrakt bruk av glass i byggverk. Foreningens fagområder belyses i forhold til arkitektur, design, ... les mer
Slik kan Norge få mer innflytelse i EU
Kan Norge, som et av utenforlandene i EU, dra nytte av tettere samarbeid med unionen på felter som utenrikspolitikk, sikkerhet og forsvar? ... les mer

Fritidsboligkonferansen 2019
Lillehammer-regionen Vekst ønsker i samarbeid med Hytteprodusentene og Norsk Turistutvikling velkommen til Fritidsboligkonferansen 2019. Konferansen ... les mer
Prognose for boligmarkedet 2019
Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2019 er en oppgang på 3 prosent. ... les mer

God start på boligsalget i 2019
- Boligsalget i januar ligger 32 % over samme måned i fjor, og dette er en god start på året, sier Per Jæger, administrerende direktør i ... les mer
Verdens første fossilfrie tunnelprosjekt vant Veidekkes miljøpris
Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2018 er tildelt prosjektet TGB Smestad–Sogn. Dette er verdens første fossilfrie tunnelprosjekt og det første ... les mer
Det ble igangsatt 29 496 boliger i 2018
Send inn kandidater til Årets boligprosjekt

Dette kan bedrifter gjøre for å bli grønnere
Husbanken: Ny låneforskrift

Prognose: Sterkt 2019 for yrkesbygg, ikke boliger
Gamle lovdokumenter skaper full forvirring i bo...

OsloMet får millioner til å forske på boligmark...
Stadig flere nordmenn bor i tettsted

Google manipulerer brukerne til kontinuerlig ov...
Økt bevissthet om elsikkerhet i byggebransjen

Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel fra offe...
Veidekke mest attraktive arbeidsgiver blant ent...

Frykt ikke skjeggkreet
Igangsettingen av nye boliger faller

Norske arkitekter tar verden med storm
Sentral godkjenning til vurdering

Forskere skal lage månebetong
Meld deg på fagdager for boligprodusenter 7. - ...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no