onsdag, mai 22, 2024
 Statsbygg kjøper bustadprosjekt på SvalbardREKKE Blokka lengst til høgre skal no oppførast og etter planen stå ferdig våren 2024.

Det er stort behov for nye bustadar i Longyearbyen. No kjøper Statsbygg ein planlagt blokk med 27 leilegheiter, som skal stå ferdig våren 2024.

– Gode bustadar er viktige for å halde ved lag Longyearbyen som eit lokalsamfunn. Mange av dagens bustadar her er små og har behov for utbetringar. Dette prosjektet vil utgjere ein betydeleg forskjell for offentleg tilsette på Svalbard, seier administrerande direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.
 
Statsbygg har det seinaste året greidd ut moglegheita for å kjøpe bustadprosjektet i veg 507 i Longyearbyen. Den planlagde blokka består av to delar på høvesvis tre og fire etasjar, som saman rommar 27 leilegheiter og ein næringsseksjon.
 
No er det klart at Statsbygg kjøper blokka av Svalbard Utbygging AS. Blokka har eit totalt areal på 3480 m2 og skal byggast av entreprenøren Consto Svalbard.
 
Leilegheitene er store familieleilegheiter på tre og fire rom, som det er mangel på i Statsbyggs portefølje, og tre av leilegheitene er òg universelt forma. Planlagt byggestart er november 2022, med planlagt ferdigstilling våren 2024.
 
Høge klimaambisjonar

 
Som ny eigar har Statsbygg auka klimaambisjonane i prosjektet. Med blant anna tjukkare isolering og vindauge av høgare kvalitet er blokka oppgradert til passivhusstandard. I tillegg er bygget endra til å kunne tole lasta av eit framtidig solcelleanlegg på taket.
 
– Ettersom straumen og fjernvarmen på Svalbard framleis kjem frå kolkraft vil tiltaka anslagsvis gi ei klimagassinnsparing på over 300 tonn Co2 årleg, seier Nikolaisen.
 
Dei nye leilegheitene vil inngå som ein del av den såkalla bustadpoolen i Longyearbyen, som Statsbygg forvaltar og drifter på vegner av staten. Bustadpoolens mandat er blant anna å sikre dekning av bustadar til tilsette i offentleg sektor. Bustadpoolen består i dag av 220 bueiningar som staten ved Statsbygg eig, og 65 bueiningar som staten ved Statsbygg leiger.

 
Svalbard.jpg

Statsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les mer

Veidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les merFørste byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer

Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les merKunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer

Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer


Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer

Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer


Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling

Prosjektet som skal samle fagmiljøene ved NTNU på Gløshaugen i Trondheim, går nå inn i en fase med videre prosjektutvikling- og gjennomføring. ... les mer


Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre et miljøsertifisert kontor- og næringsbygg på kaipromenaden i Haugesund for Smedasundet Sytti7 AS (Caiano ... les mer

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotografiar

Lei av trauste byggegjerde? No kan du sjå fire fotografi av Vibeke Tandberg når du går forbi byggeplassen til det nye Regjeringskvartalet.

... les mer
Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...
Syv ukers skoleturnè for yrkesfag

Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg
Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen

Startskudd for NTNU Campussamling
D-blokka har nådd høgda si

Statsbygg har laget Samspillsboka
Delte Statsbyggs studentpris i Bergen

Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...
Skanska blir entreprenør på C-blokken

Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...
Rekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...
Grønt lys for Tønsberg tinghus

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet
Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne s...

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Int...
Byggavfall blir klimavennlig jord

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies