torsdag, oktober 17, 2019

Prosjekt

MinimizeUtvidelse av Sande skule

Illustrasjon: Nordplan AS

Det er Åsen & Øvrelid som har totalentreprisen på byggingen av flerbrukshall og utvidelsen av skolen på Sande i Gaular kommune.

Arbeidet med flerbrukshallen og skolen startet opp i fjor sommer. Prosjektet omfatter ny idrettshall med tilhørende treningsrom, lagerrom, scene og tribune på ca 2000 kvadratmeter. Denne delen av prosjektet skal ferdigstilles i midten av desember.

Det blir også en ny undervisningsfløy med klasserom og musikkrom. Denne fløyen er på ca 400 kvadratmeter. Deler av det tidligere skolebygget ble revet/ombygd og innenfor dette arealet, inklusiv svømmehallen, på ca 1500 kvadratmeter er det bygd klasserom, mediatek, auditorium, squashall, kantine og driftsrom. Mesteparten av dette står klart til skolestart.

Sande skule ble bygd i 1967, og ligg i sentrum av Sande. Skolen er påbygd og ombygd ved flere anledninger. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca 250 elever fordelt på 14 klasser. Det er en klasse på hvert trinn i barneskolen, og to paralelle på hvert trinn i ungdomsskolen.

På barnetrinnet går elevene som hører til Sande sogn. På ungdomstrinnet finner vi elever fra Sande og Bygstad sogn. Sande skule har også egen SFO.

Denne presentasjonen vil bli oppdatert i desember når hele prosjektet er ferdigstilt.

Vi gratulerer Gaular kommune med oppgraderingen av Sande skule og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under og les mer om de som er involvert i prosjektet:
 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no