torsdag, februar 27, 2020

Prosjekt

MinimizeMMC First Process flytter til Digernes i SkodjeM
MC First Process, som er leverandørbedrift til fiskeindustri, samlokaliserer og bygger nytt på Digernes i Skodje kommune.

Det er Digernes Næringspark AS som er utbygger på prosjektet og som leier ut til MMC First Process.

Totalentreprenør er Ronny Tennfjord AS. Arkitekt for det 4.500 kvadratmeter store bygget har vært Sporstøl Arkitekter AS. 2100m2 er produksjonshall og resten er kontor fordelt over 3 etasjer.Av det totale arealet,  er i underkant av 2.200 kvadratmeter kontorareal. Resten er verksted/produksjonshall.

Det nye anlegget på Digernes vil romme 60 kontorer og har en stor felles produksjonshall. Anlegget er en samlokalisering av anleggene selskapet har i dag på Vigra og Sjøholt. 50 ansatte får ny arbeidsplass på Digernes. Ferdigstillelse vil være i september.

MMC First Process leverer systemløsninger for håndtering av sjømat til fiskeri og oppdrett på sjø og land. Selskapet har i underkant av 150 ansatte. 80 av disse jobber ved hovedkontoret i Fosnavåg. De har også en serviceavdeling innen kuldefaget i Haugesund.

Vi gratulerer Digernes Næringspark med nybygget og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:
 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no