søndag, mai 31, 2020

Prosjekt

MinimizeLerøy Sjøtroll i FitjarL
erøy bygger nytt anlegg i Fitjar kommune. Det er Lerøy Sjøtroll som er byggherre, og anlegget står helt ferdig våren 2019. Det er her produsert laks i lang tid, men det gamle anlegget er nå revet.

Anlegget blir et av verdens største smoltanlegg og har en investeringsramme på 650 millioner kroner. Det nye anlegget vil være et av verdens største og mestproduserende settefiskanlegg.

Stor smolt er blitt en sentral del av vekststrategien til mange norske oppdrettere, også Lerøy. Lerøy Vest AS produserer omtrent 68 000 tonn laks og ørret, og 20 millioner smolt. Nå skal smoltproduksjonen trappes opp, ved å produsere større fisk og holde denne lengre på land. Dermed kan Lerøy også redusere perioden med lakselus i åpne merder i sjøen. En del av bakgrunnen for utbyggingen er å få fisken frem til slakt før lusa kommer.

Lerøy Vest og Sjøtrolls hovedanlegg for laksesmolt vil være på Kjøreelva. To bygg føres opp, 18 mål vil fylles 76 prosent med bygningsmasse, totalt 14 000 kvadratmeter. Karvolumet er på hele 23 500 kubikkmeter.

Totalt blir det ti RAS-anlegg, startfòring, påvekst, presmolt, smolt og postsmolt. Det skal produseres 12,5 millioner smolt i året. 

Totalt, når anlegget er ferdig blir det rundt 25 ansatte ved anlegget.

Oppstart for byggingen var i april 2017, da ble siste smolt tatt ut av det gamle anlegget og tankene tømt. Første levering nå vil skje i 2019. 

RAS-teknologien er bygget opp på det vanvittige behovet for vannbruk som oppdrettsnæringen har trengt gjennom gamle gjennomtrømningsanlegg. Et RAS-anlegg er et renseanlegg, som består av tre deler: partikkelfjerning, biologiske filter og karbondioksyd – og nitrogen-avdrivere. 99 prosent av vannet resirkuleres. Man kan ha stabil temperatur hele året på 12-14 grader, som perfekt for laksen. 

Det nye smoltanlegget leveres med energigjenvinning, og det flate industritaket klargjøres også for solcelle-teknologi.  Moderne smoltanlegg er industribygg med industrikrav – og spesifikasjoner.

Lerøy Sjøtroll har 63 konsesjoner i Hordaland og sysselsetter flere hundre årsverk. 

Total Betong AS er totalentreprenør og partner med Krûger Kaldnes, som er vannrensingsspesialist fra Sandefjord, dette er den tredje jobben de gjør sammen. 

Rognen er allerede satt i anlegget, mens hele anlegget er ferdigstilt i mai 2019. Anlegget ligger ved Kjæreelva i Fitjar kommune, som er en kommune med 3 200 innbyggere i Sunnhordland i Hordaland fylke.

BYGGHERRE: Lerøy Sjøtroll                          
Totalentreprenør: Total Betong AS og Krûger Kaldnes

Vi gratulerer byggherre med det nye anlegget og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:
 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no