søndag, mai 31, 2020

Prosjekt

MinimizeHommelvik ungdomsskole, MalvikA
rbeidene ved nye Hommelvik ungdomsskole nærmer seg slutten, og ny skole skal stå klar innen utgangen av året. Gravingen for den nye skolen startet 3. oktober 2016 og arbeidene ved den nye skolen omfatter miljøsaneringer, riving av gammel skole, prosjektering og bygging av ny skole for 400 elever, flytting av paviljong, separering av overvann og kloakk, samt utbedring av vei. Kontraktssummen for prosjektet er ca. 170 millioner kroner.

Det er arkitektene tegn_3 som har tegnet den nye ungdomsskolen, med utomhusareal. Skolen bygges på samme tomt som dagens ungdomsskole, og eksisterende ungdomsskole har vært i drift inntil ny skole er ferdig.  Deler av området er naturligvis avsperret i perioden grunnet sikkerhet. Det er beregnet riving av resten av den gamle skolen våren 2018.

Den nye skolen er bygget med gode dagslysforhold, samt utsyn og kontakt med omgivelsene, dette i tillegg til korte interne forbindelseslinjer vertikalt og horisontalt. I prosessen har det vært et sterkt formgivende premiss at skolen skal tilpasses tilstøtende verneverdige småhusbebyggelse med trehuskarakter. Dette er løst gjennom et sentralt plassert adkomstrom/foaje, med to hovedfløyer på hver side. Sidefløyene og sentralrommet er brutt opp i mindre volum med saltak, som en direkte referanse til skalaen og karakteren i området.

Sentralrommet – dvs. foajeen med amfi, er omkranset av bibliotek, administrasjon, personalrom, skolens spesialrom og alternativ opplæringsarena. Det vil si at alle offentlige og mer utadrettede funksjoner er lagt til 1. etasje og de mer private undervisningsarealene sammen med lærerarbeidsplasser er lagt til 2. etasje. Dette gir muligheter for flerbruk av skolens mer offentlige arealer etter skoletid, samtidig som man kan stenge av de mer private arealene til skolen som ligger i 2. etasje.

Hommelvik ungdomsskole ble grunnlagt i 1968, og elevene kommer fra Sveberg og Hommelvik barneskoler. Med nybygget økes kapasiteten fra 350 elever til 400 elever. Hommelvik ungdomsskole ligger sentralt i Hommelvik, men er likevel nær fin natur og gode utfartsmuligheter.

De første diskusjonene om ny skole ble gjort i 2006, så prosessen har vært lang frem til ny skole. Men den 21. desember 2017 skal altså den nye skolen stå klar til bruk etter byggeperioden.

BYGGHERRE: Malvik kommune
TOTALENTREPRENØR: Backe Trondheim

Vi gratulerer Malvik kommune med den nye skolen og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no