søndag, mai 31, 2020

Prosjekt

MinimizeUtvidelser ved Skorgenes Næringspark i Vestnes


ONE Nordic Kraftmontasje AS flytter inn i nye lokaler i Skorgenes Næringspark

Det er totalentreprenør Odd Bjerkevoll AS som har hatt ansvaret for utvidelsen av Skorgenes Næringspark. Prosjektet startet opp i februar 2016 og var ferdisgstilt i desember samme år.


Arbeidet har bestått i ombygging av eksisterende kontor på ca 180 kvadratmeter samt et tilbygg og påbygg av kontordelen i 1.etasje med ca 100 kvadratmeter og i 2.etasje med ca 280 kvadratmeter. Det har også blitt lagt et nytt takoverbygg på ca 275 kvadratmeter.

 Fundamenteringen av en stålhall på 800 kvadratmeter er også utført av totalentreprenør. En sideentreprenør har foretatt oppsettingen av stålhallen. I tillegg er det lagt ny fasadekledning på eksisterende kontorbygg og verksted.

Selskapet Skorgenes Næringspark AS ble stiftet høsten 2015. Selskapet med base i Vikebukt driver med utleie av egen og leid fast eiendom.

ONE Nordic Kraftmontasje AS er eneste leietager ved Skorgenes Næringspark. Selskapet er en del av det nordiske entreprenørkonsernet ONE Nordic. ONE Nordic Kraftmontasje AS tilbyr tjenester innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer, kabelanlegg, vindmøller, trafo- og nettstaskjoner, tunnelinstallasjoner samt andre installasjoner innenfor høy- og lavspent. Selskapet har prosjekter i hele Norge og Sverige.

Vi gratulerer Skorgenes Næringspark AS med utvidelsen og oppgraderingen og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under og les mer om de som har vært engasjert i prosjektet:
 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no