tirsdag, mars 02, 2021
 Mer nedbør og skjerpede krav gir andre typer byggskaderSkjerpede krav til lufttetthet gir færre skader fra luftlekkasjer og kondensering, mens andelen nedbørsskader øker, spesielt for kompakte flate tak og terrasser. Det viser en gjennomgang av byggskader fra de siste fire årene.

SINTEF har i over 60 år analysert byggskader, både på oppdrag for byggenæringen og gjennom omfattende feltundersøkelser. SINTEFs byggskadearkiv er dermed blitt en viktig kilde til kunnskap om byggskader i Norge.

– Ved å studere skadesaker i arkivet får vi en bedre forståelse av hva som forårsaker skader og hvilke bygningsdeler som er mest utsatt, sier sivilingeniør Nora Schjøth Bunkholt i SINTEF.
Sammen med professor Tore Kvande (NTNU) har hun sammenliknet skadene de siste fire årene med rapporterte skader i perioden 1993-2002. Analysen viser at andelen skader forårsaket av nedbør er nesten doblet, mens andelen skader på grunn av fuktig inneluft er omtrent halvert.

Nedbør er skadeverstingen
Det er en kjent sak at bygninger i Norge utsettes for høy fuktbelastning. Nesten tre av fire skader som er undersøkt av SINTEF de siste årene, skyldes fukt, blant annet nedbør, kondens fra fuktig inneluft, eller innbygget overskuddsfukt i materialer (byggfukt). Nedbør kan knyttes til mer enn 40 prosent av skadene. Til sammenlikning skyldes bare en tiendedel av skadene fuktig inneluft, for eksempel via luftlekkasjer ut i konstruksjonen.

Flere nedbørsskader, færre skader av fuktig inneluft
Skjerpede krav til lufttetthet har ført til bedre utførelse av dampsperre- og vindsperresjikt. Når bygningene bygges tettere og i tillegg er bedre ventilert, reduseres andelen skader på grunn av luftlekkasjer fra inneluft og kondens.

– Samtidig kan kraftigere og hyppigere nedbør være en årsak til økningen i skadesaker der inntrenging av fukt fra nedbør er involvert. Trenden vi ser i SINTEFs byggskadearkiv samsvarer med Finans Norges statistikk over forsikringssaker, forteller Bunkholt.

Flere skader på flate tak
Skader i klimaskallet utgjør over 70 prosent av de undersøkte skadetilfellene, og mange skader er knyttet til takkonstruksjoner. Klimaskallet er en fellesbetegnelse for vegger og tak og det som fysisk beskytter oss mot vær, vind og temperatur.

I 1993-2002 ble 40 prosent av takskadene registrert for skrå tak, mens 20 prosent gjaldt flate, kompakte tak.

I dag er situasjonen endret. Over 30 prosent av takskadene i perioden 2017-2020 er knyttet til flate kompakte tak. I tillegg er 40 prosent av takskadene knyttet til kompakte terrasser. Til sammen utgjør skader på flate kompakte konstruksjoner omtrent 3/4 av alle de rapporterte takskadene i perioden.

– Dette kan gjenspeile at det bygges langt flere kompakte takkonstruksjoner i dag, men undersøkelsen tyder også på at denne typen konstruksjoner kan være utfordrende å bygge riktig og sikkert mot inntrenging av vann utenfra. For eksempel er svært mange av skadene på terrasser knyttet til inntrenging av nedbør, sier sivilingeniøren.
Lekkasjer i membranen og svake overganger til terrassedører stikker seg ut som tilbakevendende årsaker til skadene.

Klimatilpasning blir enda viktigere
Klimaet i Norge stiller strenge krav til materialvalg og utforming av bygninger. Gjennomgangen av de siste årenes skader i SINTEFs byggskadearkiv viser at det vil bli enda viktigere med bedre klimatilpasning i årene som kommer. Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere intens nedbør. Det øker belastningen på bygninger og krever flere tiltak for å redusere risiko og å sikre bygningers tetthet mot vannlekkasjer utenfra. Dette innebærer blant annet tette membransjikt og gode løsninger for avrenning og drenering av vann.

Undersøkelsen er gjennomført i FoU-prosjektene Verktøykasse for klimatilpasning av boliger og SFI Klima 2050, som er finansiert av Forskningsrådet og partnerne i prosjektene. Analysen omfatter skadeoppdrag gjennomført av SINTEF i perioden 2017-2020. Studien omfatter 175 skadetilfeller registrert i 125 rapporter. Målet er å finne ut hva som er de viktigste årsakene til byggskader i dag.

 
Sintef---regn-på-hus.jpg

Carpe Diem Demenslandsby - den første i sitt slag i Norge

Carpe Diem er en demenslandsby i Bærum på 18.000 kvadratmeter. Målsettingen har vært å etablere et bygningskompleks hvor beboerne får en best mulig ... les mer

BNLs fremtidsbarometer: Mørke skyer over 2021, men mer positive til 2022

Byggenæringen har holdt hjulene i gang gjennom pandemien, men flere bedrifter tåler nå svingninger i økonomien dårligere. – Forventningene til 2021 ... les merMer nedbør og skjerpede krav gir andre typer byggskader

Skjerpede krav til lufttetthet gir færre skader fra luftlekkasjer og kondensering, mens andelen nedbørsskader øker, spesielt for kompakte flate tak ... les mer

Fire av ti bedrifter i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere

I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer. BNLs medlemsundersøkelse viser at bedriftene trenger flere ungdom som ... les merBygger nytt for Nasjonalbiblioteket

To nye bygg i Mo i Rana vil gjøre Nasjonalbibliotekets arbeid med digitalisering og bevaring lettere – og livet enda vanskeligere for uønskede ... les mer

Regjeringen foreslår ladeklare nybygg

Regjeringen har sendt et forslag om nye bestemmelser i byggteknisk forskrift, TEK17, på høring. Bestemmelsene vil medføre at alle nybygg, ... les mer


Rapp Bomek posisjonerer seg innen sykehussektoren

I løpet av 2021 skal Rapp Bomek levere spesialtilpassede branndører til Haukeland universitetssykehus i Bergen. Sykehussektoren er et viktig ... les mer

Norconsult signerte rammeavtale med Forsvarsbygg

Avtalen omfatter rådgivning og prosjektering innen alle bygg- og anleggsfag relatert til Forsvarets øvelser og alliert trening i Norge. Norconsult ... les mer


Miljøsamarbeid mellom Vartdal Plast og Bygger`n

Vartdal Plast og Bygger’n inngår samarbeid om innsamling av retur-EPS frå byggeplasser

... les mer
Skapte fremtidsrettet skole for lek og læring

Steinkjer barneskole er laget i klimavennlig massivtre, har et dynamisk midtrom og rause uteområder som bidrar positivt til bymiljøet og ... les mer


Hvordan bør undervisningsbygg bygges i fremtiden?

Scenarioplanlegger, Hege Hellvik, hos Rambøll forteller det ikke er en fasit på hvordan fremtidens undervisningsbygg bør se ut. Men deres ... les mer

Hvordan bygger vi bedre sykehus for fremtiden?

3D-simulering med VR og AR i digitale tvillinger blir nyttig for arkitekter og ingeniører i planleggingen av fremtidens sykehusbygg. Verktøyene ... les mer

Bransjen har blitt en kasteball mellom departem...
Bygrenhold: Støvelse gir mester

ByggSøk har stengt til fordel for nye søknadslø...
Bygger verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

Tilpasser solcelleanlegg på tak for norske forhold
Stor bekymring for forsinkelser på grunn av kar...

Ny rapport om sirkulær byutvikling
Tror boligprisene vil stige i 2021

Etablerer nettverk for mer ombruk av byggemater...
Smarte bygg krever mer sikkerhet

Bygg Reis Deg går som planlagt
Ny drivkraftanalyse: Bedre valg for fremtidens ...

Bekymret for forsinkelser og lavere ordrereserver
Smittevernet må komme først

Mange arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg
Nye innreiseregler kan føre til stans i prosjekter

Dette må bedrifter passe seg for i 2021
SUS2023: Økt trivsel med riktig lys

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no
123 movies
izmir eskort Bornova escort izmir escort Alsancak escort bayan denizli eskort antalya escort antalya escort escort ankara eryaman escort Ankara escort izmir escort izmir escort