lørdag, november 28, 2020
 Tiltak mot støy må planleggesStøy kan føre til isolasjon, mistrivsel og stress. Skoler og barnehager må tenke tiltak allerede før bygging, mener ekspert på fysisk læringsmiljø Espen Storstrand.

For å hindre at støyproblemer oppstår, er det viktig å angripe problemene i forkant. Det vil si i forbindelse med planlegging av ny arealbruk, ved nybygging eller nyetableringer. Virksomheter som er avhengig av lavt støynivå, og institusjoner som driver med læring, bør allerede i planleggingsfasen forebygge støyproblemer i bygningen.

God planlegging av lydforholdene gir dessuten rimelige og effektive løsninger ved at vi ofte kan unngå kostnadskrevende tiltak i ettertid, ifølge Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for Fysisk læringsmiljø (FLM).

– FLM har driftet egen nettside i omkring 15 år. Inneklima har inngått som ett av flere temaområder, men i 2018 reviderte og oppdaterte vi inneklimasidene gjennom et samarbeidsprosjekt med Norges Astma- og allergiforbund, forteller ansvarlig for nettsidene Espen Storstrand.

Økende helseproblem

Forskning viser at støy er et økende helseproblem, ifølge rådgivingstjenesten. Støy fra omgivelsene som vi ikke har noen kontroll med, oppleves som ekstra belastende. Lyder som ikke oppleves som gode, kan virke som støy, og støy irriterer, tretter og forstyrrer konsentrasjonsevnen. Det kan føre til hodepine, og de som allerede er plaget med hodepine, får det verre i støy.

Både bakgrunnsstøy og all annen støy gjør det vanskelig for hørselshemmede. Dette kan dreie seg om støy fra ventilasjon, eller støy i andre rom eller fra aktivitet ute. Hørselshemmede oppfatter dårligere hva som blir sagt. Lang etterklangstid er særlig plagsomt for brukere av høreapparat, ifølge Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for Fysisk læringsmiljø.

Støy og lang etterklangstid går ikke bare ut over læringen for hørselshemmede, men kan føre til isolasjon, mistrivsel, stress og kan gi hodepine. Skolen har plikt til å legge forholdene til rette for elever med slik funksjonshemming.

Mange mulige tiltak

Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø viser til flere eksempler på tiltak for å redusere støy. Noen kan være teknisk vanskelige å gjennomføre uten at det er lagt til rette for dem tidlig i byggeprosessen. På den annen side kan aktiviteter ved drift av virksomheten være svært støyproduserende, for eksempel i forbindelse med barnehagebarn ved lek og skolebarn i aktivitet.

Det er naturlig at disse forholdene vurderes samlet, slik at virksomhetens egne aktiviteter ikke virker som motsetninger til hverandre, ifølge FLM. Ut fra dette må plassering og bruk av utearealer og friområder planlegges i forhold til eksempelvis undervisnings- eller arbeidsrom på skoler og soveavdeling i barnehager, ifølge rådgivingstjenesten.

– Barnehager og skoler plikter å sørge for tilfredsstillende inneklima, i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern. Det kan nok være at vilje til å følge opp mangler, men økonomiske begrensninger, eller mangel på kunnskap kan være til hinder for at det blir iverksatt tiltak.

– Lydisolering av vegger, lydabsoberende tak og veggabsorbenter vil være et effektivt tiltak for å bedre lydforholdene i rommet, sier Storstrand.

– Et rom med kun harde flater, med dårlig akustikk og lydisolering, får lydene reflektert fra alle kanter og uønsket spredning av lyd. Lokaler med mye støy gjør at vi hever stemmen og snakker naturlig høyere for å bli hørt. Stor grad av gipsvegger, betong, store glassflater gir ofte et mindre bra lydmiljø. Her er det særlig viktig med akustiske tiltak.

– Store om med «for god» lyddemping kan gjøre det vanskelig å høre i ytterkantene av rommet, eller lengst unna der «taler» oppholder seg i rommet.

Har ressurser tilgjengelig

Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg er primært rettet mot beslutningstakere i kommunene. Hensikten er å øke kommunenes bestillerkompetanse. Det er viktig at kommunene som eier, bruker, forvalter og byggherre har kunnskap om materialer og løsninger som er holdbare over tid slik at kommunen ikke bruker unødvendig ressurser på vedlikehold, rehabilitering og ombygging av sine barnehager og skoler.

Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø skal imidlertid også være en tjeneste for alle andre som søker informasjon om barnehage- og skoleanlegg.

– Kommunens avdeling for Miljørettet helsevern skal bistå rektor og styrer med inneklima som gjelder elever og barn. De kan gi råd og veiledning i problemstillinger knyttet til barn og elever. Bedriftshelsetjenesten i kommunen kan bistå ansatte i skoler og barnehager dersom det oppstår inneklimaproblemer eller det er behov for råd og veiledning, sier Storstrand.
støytiltak.jpg

SUS2023: Økt trivsel med riktig lys

Belysningen i det nye universitetssykehuset i Stavanger skal øke trivselen, og dempe institusjonspreget. 37 millioner kroner er satt av til 27.000 ... les mer

Et av Norges mest nyskapende og miljøvennlige boligprosjekt

Heldal Eiendom har fått 3,2 millioner i støtte fra Enova for å ta i bruk miljøvennlige og innovative energiløsninger i prosjektet Osundet i ... les merMilliarder å spare på å ta i bruk metoder og verktøy som reduserer setningsskader

Setningsskader forårsaket av byggegroper er beregnet å koste milliarder av kroner hvert år. Sammen med bygg- og anleggsbransjen har NGI utviklet ... les mer

Carpe Diem Demenslandsby kåret til Årets Helsebygg 2020

Norges første demenslandsby, Carpe Diem i Bærum kommune, er kåret til Årets helsebygg, etter hard konkurranse fra Strømmehaven i Kristiansand og ... les merNorges første fengsel med solceller

Halden fengsel er en av mange eiendommer som får nyte godt av regjeringens grønne omstillingspakke. Når Statsbygg nå bruker 60 millioner ekstra på ... les mer

Gamle materialer gjenoppstår i nybygg

Den gamle lærerhøyskolen på Landås i Bergen fra 1960-tallet rives ned, men betongskallet beholdes. Flere materialer, interiør og byggteknisk utstyr ... les mer


Profesjonelle håndverkere mangler kunnskap om verktøysikring

– Et lite spark eller tap av grep kan i beste fall føre til skade - i verste fall til død, sier Sebastian Lødrup i Luna Group Norge.

... les mer
Statsbudsjettet 2021: -Byggeoppdrag må ikke bli salderingsposter

– Vi står fortsatt midt i en alvorlig pandemi. Byggenæringen har klart å holde hjulene i gang, med høy beredskap for å unngå smittespredning, men ... les mer


Må kvinner bli en av gutta for å trives som fagarbeidere?

Arbeidslivsforsker Sol Skinnarland ved HiØ sier forlokkende rekrutteringskampanjer rettet mot kvinner hjelper lite alene. Bygg- og anleggsnæringen ... les mer

Oslo kommune med ishall i verdensklasse

Fredag inviterte Oslo kommune til første møtet med den topp moderne ishallen, Jordal Amfi, og det var byrådsleder Raymond Johansen som fikk æren av ... les mer


Forskere vil styrke plan- og bygningsloven

Særlover i Norge gjør saker som omhandler konsesjoner, utbygging, regulering og arealforvaltning uoversiktlige for borgerne, uhensiktsmessige for ... les mer

Endringer i regelverket i byggherreforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i byggherreforskriften. Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda ... les mer

Et av Europas smarteste bygg er solgt - overteg...
Venter at nedgangen i entreprenørmarkedet blir ...

Mer metallic på byggfasaden
Et av Europas største næringsbygg i massivtre

Bygger ved hjelp av solstrøm
3D-skanner benyttet på første kommersielle oppd...

Tiltak mot støy må planlegges
Kan spare èn milliard på digitale byggesøknader

Bygger flere studentboliger i massivtre
Er arkitekter mer "slave enn sjef" i norsk bygg...

Nytt regjeringskvartal: Forprosjektet per nå
Bransjen og offentlige byggherrer enige om prin...

Forstår myndighetene byggenæringen?
Glassrekkverk: Skremmende dårlig kvalitet

Benytter innovativ belysningsløsning på nye Fus...
Nå kan du få arealinformasjon over alle bygg i ...

Etterlyser tydeligere regelverk
Ulstein Arena får heder i nasjonalt verdiprosjekt

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no
123 movies
izmir eskort Bornova escort izmir escort Alsancak escort bayan denizli eskort antalya escort antalya escort escort ankara eryaman escort Ankara escort izmir escort izmir escort