mandag, oktober 19, 2020
 Er arkitekter mer "slave enn sjef" i norsk byggebransje?Gunnar Røste

President i NAL, Gisle Løkken, sier kritikken av norsk byggebransje fra salgs- og markedssjef hos Hi-Con, Gunnar Røste, belyser en reell problemstilling ved mange byggeprosjekter. EBAs direktør, Kari Sandberg, mener samarbeidet mellom arkitekter og entreprenører er godt.

Gunnar Røste sier til Fremtidens Byggenæring at arkitekter i Danmark har høyere status enn arkitekter i Norge: Hos entreprenører, byggherrer og myndigheter.

– Arkitekter er «mer slave enn sjef» i norsk byggebransje. Danske arkitekter tar ansvar for hele bygget, mens i Norge er det entreprenøren som tar over den praktiske utførelsen sammen med underleverandørene når entreprisen er vunnet. Så er neste steg å presse prisene videre ned. I Danmark har arkitekten mye større makt, siden det er tydelig at de bestemmer designet og hvordan riktig bruk av materialer og produkter skaper et godt bygg, sier Gunnar Røste, som er salgs- og markedssjef for høystyrkebetong-selskapet Hi-Cons filial i Norge. Han har arbeidet for Block Watne, Hallmaker og Spenncon tidligere.

Byggherre, entreprenør og arkitekt må bli enige om optimale løsninger tidligere, ifølge Røste.

– En annen mulig løsning er at arkitekten kommer senere inn i bildet når bygget er teknisk løst - sammen med byggherre og rådgivende ingeniør. Arkitekten kan deretter gi sine faglige vurderinger i form av fasadeuttrykk og planløsning. Dessuten bør konkrete tiltak iverksettes fra myndighetene, når det skjer villedende markedsføring av prosjekter, sier Røste.

Hans erfaring er at BAE-bransjen preges av profittjag på bekostning av design, estetikk og brukervennlighet.

– Arkitektenes makt til å bestemme har blitt mindre etter hvert som entreprenørene kun kjemper på pris og ikke nødvendigvis den beste løsningen. Markedet presser dette frem når byggherre ikke ser det store bildet, men kun profitt. Fra vårt ståsted som produsenter, opplever vi ofte at arkitekter har tegnet inn Hi-Cons betongprodukter i prospektene til et boligprosjekt – med eksempelvis tynne, elegante balkonger uten søyler. Så tar byggeprosjektet form og virkeligheten blir tykke balkonger av stål: Eller betong-balkonger med massive søyler. Kunden har ikke ønsket eller betalt for dette, men det virker som om byggherrene, entreprenørene og meglerne får gjøre som de vil, sier Gunnar Røste.
Arkitektene har ikke all bestemmelsesrett
Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL) og daglig leder for arkitektkontoret 70°N arkitektur i Tromsø, mener Røste tar opp en reell problemstilling.

– Selv om mange sikkert tror at arkitekter har all bestemmelsesrett over hvordan bygg skal se ut, så er arkitektene kun del av et større puslespill. Flere aktører er med på å bestemme utformingen av et bygg; både entreprenører, bestillere og offentlige myndigheter. Dessuten er det et stort og komplekst lovverk som er retningsgivende og setter begrensninger. Men å si at arkitekter er slaver i norsk byggebransje er etter jo litt tabloid beskrevet, sier Løkken.

Gisle Løkken sier NAL er opptatt av at arkitekter får muligheten til å bruke fagkompetansen de har, nettopp fordi arkitekter er utdannet til å kunne løse komplekse utfordringer i plan- og byggesaker. Arkitekter løser slike utfordringer på en måte som ivaretar behovene til samfunnet, enkeltmennesker, og de økonomiske rammene i et prosjekt.

– Det er ikke gunstig når arkitekter føler de må løpe etter gode løsninger og bruke enorme ressurser på å «overtale» de andre involverte partene om verdien av god arkitektur. Jeg skulle nok ønske at arkitekter fikk mer tillit i prosjekteringen, sier presidenten i NAL.

Gisle Løkken minner om at ikke alle bygg som reises har en høy nok ambisjon: Som gode bygninger for mennesker og samfunn. Ofte blir ikke arkitekter involvert i det hele tatt.

– At arkitekter i noen land opplever større gehør for sine fagkunnskaper kan godt være mulig, men ambisjonsløse byggeprosjekter - uten et klart samfunns- og brukerperspektiv- finnes det mange av både i Norge og utlandet, sier Gisle Løkken.

EBA: Digitalisering gir bedre samarbeid
Kari Sandberg, direktør for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) sier til Fremtidens Byggenæring at både arkitekter og entreprenører jobber tett sammen for å finne de beste løsningene for byggeprosjekter.

– Samarbeidet mellom arkitekt og entreprenør er i dag meget bra. Det er en prosess som fører frem til et gjennomarbeidet produkt. Men ikke alt som blir foreslått er realiserbart med hensyn til det estetiske, tekniske og økonomiske. Brukes penger på feil kvaliteter, vil det gå på bekostning av mer avgjørende kvaliteter. Det betyr ikke at enklere og billigere løsninger er estetisk eller teknisk dårligere, sier Kari Sandberg.

Sandberg sier bransjen EBA representerer, har opplevd problemer med enkelte danske arkitekters metodikk opp mot det norske markedet.

– Disse arkitektene har blitt kjøpt ut av kontraktene på grunn av uoverensstemmelser og kulturforskjeller med hensyn til byggeprosjekter. Det er til slutt byggherre som bestemmer og betaler – men arkitekt og entreprenør skal likevel løse oppdraget sammen på best mulig måte, sier hun.

EBAs direktør sier arkitekt og entreprenør utfyller hverandre med kunnskap og ideer. Digitaliseringen gjør samarbeidet bedre.

– Samarbeidet blir ytterligere styrket gjennom BIM, VDC, ICE, involverende planlegging, parametrisk design med mer. EBA har et godt samarbeid med AiN (Arkitektbedriftene i Norge) hvor viktige temaer blir tatt opp, sier Kari Sandberg.

 Danske Arkitema har kontorer i Århus og København, med avdelingskontorer i Norge og Sverige.

– Vi har også opplevd problemer med å overføre og iverksette våre erfaringer fra Danmark i det norske byggemarkedet. Men vi merker en endring i bransjen, trolig på grunn av høyere krav til byggteknikk og byggestetikk. Generelt så opplever jeg likevel at danske arkitekter møter stor respekt her i Norge, spesielt innenfor komplekse byggeprosjekter, der vår omfattende kunnskap og erfaring fra gjennomførte prosjekter, gir stor verdi for byggherren. Det er med på å sikre og opprettholde innflytelse på de løsningene vi som arkitekter velger, sier Wilhelm Berner-Nielsen, som er arkitekt, partner og markedsdirektør for offentlige byggeprosjekter hos Arkitema.
Gunnar-Røste.jpg

Må kvinner bli en av gutta for å trives som fagarbeidere?

Arbeidslivsforsker Sol Skinnarland ved HiØ sier forlokkende rekrutteringskampanjer rettet mot kvinner hjelper lite alene. Bygg- og anleggsnæringen ... les mer

Oslo kommune med ishall i verdensklasse

Fredag inviterte Oslo kommune til første møtet med den topp moderne ishallen, Jordal Amfi, og det var byrådsleder Raymond Johansen som fikk æren av ... les merForskere vil styrke plan- og bygningsloven

Særlover i Norge gjør saker som omhandler konsesjoner, utbygging, regulering og arealforvaltning uoversiktlige for borgerne, uhensiktsmessige for ... les mer

Endringer i regelverket i byggherreforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i byggherreforskriften. Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda ... les merEt av Europas smarteste bygg er solgt - overtegning og stor interesse

Clarkson Platou Real Estate kjøper aksjene i Karvesvingen 5 AS fra AF Gruppen og Höegh Eiendom. Det har vært stor interesse for det nyoppførte ... les mer

Venter at nedgangen i entreprenørmarkedet blir moderat

Veidekkes prognoser for de skandinaviske entreprenørmarkedene viser at utsiktene for sektoren nå ser bedre ut enn antatt før sommeren.

... les mer

Mer metallic på byggfasaden

Interessen for fasadeplater med metallic-fargespill er langt større i Norge enn ellers i Europa. Konseptet «Tre tårn» er en driver, ifølge ... les mer

Et av Europas største næringsbygg i massivtre

Et krystallinsk ytre, nesten utelukkende i glass, og et mykt og lyst indre med mye tre. Finansparken i Stavanger er et bærekraftig og innovativt ... les mer


Bygger ved hjelp av solstrøm

Når verdens første nullutslipps-laboratorium nå bygges i Trondheim så er også byggestrøm-anlegget til Ramirent drevet av solceller.

... les mer
3D-skanner benyttet på første kommersielle oppdrag i Norge - bekrefter potensialet i teknologien

ELOP har nylig gjennomført sitt første kommersielle oppdrag på et større boligprosjekt i Oslo. I samarbeid med det svenske selskapet Invator AB, ... les mer


Tiltak mot støy må planlegges

Støy kan føre til isolasjon, mistrivsel og stress. Skoler og barnehager må tenke tiltak allerede før bygging, mener ekspert på fysisk læringsmiljø ... les mer

Kan spare èn milliard på digitale byggesøknader

Hvert år bruker norske kommuner 1,4 milliarder kroner på å behandle 100 000 byggesøknader fra privatpersoner og bedrifter. Ved å heldigitalisere ... les mer

Bygger flere studentboliger i massivtre
Er arkitekter mer "slave enn sjef" i norsk bygg...

Nytt regjeringskvartal: Forprosjektet per nå
Bransjen og offentlige byggherrer enige om prin...

Forstår myndighetene byggenæringen?
Glassrekkverk: Skremmende dårlig kvalitet

Benytter innovativ belysningsløsning på nye Fus...
Nå kan du få arealinformasjon over alle bygg i ...

Etterlyser tydeligere regelverk
Ulstein Arena får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Lett tre reduserer transportkostnader og stress...
Nominert til Nordisk Lyspris 2020

Rekordhøyt eiendomssalg for Statsbygg
Svanemerket byggevirksomhet i Norden doblet fra...

Byggebransjen trenger flere varslere
Lanserer ny takstein for moderne boliger

Norges største trehusprodusent bytter navn
Norges største næringsklynge for bygg-, anlegg-...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no
123 movies