lørdag, august 24, 2019
 Heldagskurs: Seriøs innleie i byggenæringenInnleie fra bemanningsbyråer i byggenæringen er i vinden som aldri før. Ny lovendring fra 1. januar 2019, og en rekke medieoppslag i februar/mars har aktualisert temaet. Meld deg på BNLs heldagsskurs 8. april 2019 på Gardermoen.

Innleie fra bemanningsbyråer i byggenæringen er i vinden som aldri før. Ny lovendring fra 1. januar og en rekke medieoppslag i februar/mars har aktualisert temaet.

BNL ønsker med dette heldagskurset å tilby både ledere og HR/HMS-ansvarlige, en grundig innføring i og retningslinjer for seriøs og lovlig innleie. Både de rettslige rammene for innleie, likebehandling og HMS-ansvaret, vil bli gjennomgått og belyst ved konkrete eksempler og anbefalinger.

Seminaret er primært rettet mot BNLs medlemsbedrifter og disse vil ha prioritet ved påmelding.

Program
1000 - 1030 Kaffe/registrering
1030 – 1045 Innleie i et historisk og politisk perspektiv. Status i BNLs arbeid for seriøs innleie. v/Iselin Bauer Seeberg, advokat/forhandler (BNL)
1045 – 1215 Innleie: Hva er lov og hva er lurt? Rettslige rammer og BNLs anbefalinger v/Iselin Bauer Seeberg, advokat/forhandler (BNL)
• Nye regler fra 1. januar – en oversikt
• Vilkårene for å leie inn fra bemanningsforetak – herunder oversikt over regelverket for midlertidige ansettelser
• Hvilke regler gjelder når man leier inn fra produksjonsbedrifter?
• Konsekvensene ved ulovlig innleie.

1215 - 1315 Lunsj

1315 - 1415  Lønns og arbeidsvilkår for innleid arbeidskraft- likebehandling, solidaransvar og påseplikt v/Iwona Kilanowska, rådgiver/forhandler (BNL)
• Oversikt og plassering av temaene
o "allmenngjøring",
o "lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter"
o "likebehandlingsprinsippet ved innleie"
• En praktisk gjennomgang av reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak.
• Opplysningsplikt og informasjonsutveksling
• Solidaransvar for innleier

1415 – 1430 Pause

1430 – 1530  Ansvar og HMS-utfordringer ved innleie v/Thorkil Aschehoug, advokat/fagsjef HMS (BNL)
• Hvordan er HMS-ansvaret fordelt mellom innleier og utleier?
• Hvordan kan innleier i praksis best ivareta sitt HMS-ansvar?
• Hvilke HMS-utfordringer gjør seg særlig gjeldende ved innleie fra bemanningsbyrå?
 1530   Oppsummering/avslutning
 
Påmelding
Påmeldingsfrist fredag 22. mars
Pris kr. 2 900,- for BNL-medlemmer og kr 3 900,- for ikke-medlemmer. Bindende påmelding.

Informasjon om foredragsholderne:
Iselin Bauer Seeberg er advokat og forhandler i Byggenæringens Landsforening. Hun har mange års erfaring som arbeidsrettsadvokat, blant annet fra Advokatfirmaet Haavind, NHO-fellesskapet og Arbeidsdepartementet. Det siste året har hun jobbet svært mye med regelverket knyttet til innleie og bistått mange bedrifter i byggenæringen innen dette feltet.

Iwona Kilanowska har lang erfaring med innleieproblematikk. Først som HR-ansvarlig i bemanningsbyrå og deretter som personalansvarlig i entreprenørvirksomhet. Hun har jobbet som rådgiver for BNLs medlemmer siden 2015, og har blant annet vært prosjektleder for forskningsprosjektet "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen" (SINTEF, 2017).

Thorkil Aschehoug er advokat og fagsjef HMS i BNL. Han har mange års erfaring som arbeidsrettsadvokat blant annet fra Advokatfirmaet Grette. Han har også erfaring fra å bistå bygge- og anleggsbedrifter i straffesaker ved brudd på HMS-regelverket.
 

innleie-i-byggenæringen.jpg

Klimatilpasning i en byggesak krever riktig kompetanse
– Det er liten tvil om at dersom vi skal nå de ambisiøse målene vi har satt oss for Klima 2050, er det viktig at alle dem som skal ha viktige ... les mer
Hvordan gjøre et eksisterende bygg smart
PropTech Bergen er et rehabiliteringsprosjekt med ambisjoner. Stikkord er smart, bærekraftig, gjenbruk, trådløs eiendomsteknologi, «living lab» og nye ... les mer


Landskapsarkitekters bidrag til det grønne skiftet
Landskapsarkitekter har mange blå-grønne verktøy og lang erfaring som kommer til nytte i forbindelse med klimaendringene og som kan bidra til det ... les mer
Byggebransjen må rekruttere flere kvinner og bli bedre på digitalisering
Byggenæringens Landsforening (BNL) tror større mangfold vil bidra til å gjøre bransjen mer rustet for fremtiden. Men må også bli flinkere til å ta i ... les mer


Byggebransjen må kvitte seg med gjenbruksangst
I Norge gjenvinnes kun 61 prosent av materialer fra bygg og anlegg. Dette er for dårlig.
Bransjen er full av intensjoner om gjenbruk, men ... les mer
Tre har fått sin renessanse i byggebransjen
Hvor miljøvennlige er trebygninger? Og hvorfor bruke tre som materiale i store byggeprosjekter? NMBU-professor, Anders Qvale Nyrud, sier tre er en ... les mer

Boligprodusentene engasjerer studenter for å strukturere byggevareinformasjon
Boligprodusentene har samlet en gjeng studenter på Næringslivets hus denne sommeren. Oppgaven er å strukturere byggevareinformasjon slik at den kan ... les mer
Boligpolitikk med uheldige utslag
Praktisering av knutepunktstrategien fører til færre boliger både i byene og i distriktene. - Så langt har knutepunktstrategien bidratt til prisvekst ... les mer

Det europeiske markedet bedres for arkitekter
Etter at det europeiske arkitektmarkedet nærmest lå nede etter finanskrisen, har vi sett god vekst i det siste. Dette er svært positivt, og gir også ... les mer
Regjeringen digitaliserer bolighandelen
– Regjeringen har lansert en rekke tiltak for forenkling, økt digitalisering og styrket IKT-sikkerhet, også i bygge- og eiendomsbransjen der vi har ... les mer

Hvordan bygge bærekraftige byer for fremtiden
FN beregner at 68 prosent av verdens befolkning kommer til å bo i byer innen 2050. Bærekraftig byutvikling blir derfor enda viktigere i årene som ... les mer
100 år med landskapsarkitektur
I år er det 100 år siden utdanningen i landskapsarkitektur ble etablert på Ås, den første av sitt slag i Europa. Jubileet feires gjennom hele året med ... les mer
Byggenæringen passerer 500 milliarder
Ny boliglov vedtatt: -Nå blir det vanskelig å s...

Boligsalget 12% ned i mai
Statsbygg: Vi bør bygge mindre enn før

Bjørlien skole er "Årets skolebygg 2019"
Årets boligprosjekter er kåret

Du får det du betaler for
Viktig steg mot campussamling på NTNU

Arrangerer Architect@work for første gang i Oslo
Her er de nominerte til årets boligprosjekt 2019

Statsbygg lanserer ny miljøstrategi
Gjør nye grep for å bekjempe arbeidsmiljøkrimin...

Første med "grønnere propan"
Mer autoritært på norske byggeplasser

Landsdekkende aksjon mot kriminalitet i bygg og...
Massivtre stadig mer aktuelt materiale

Heldagskurs: Seriøs innleie i byggenæringen
Vil heller bygge om enn bygge nytt

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no