onsdag, mars 20, 2019
 Nedgang i hyttesalgetalt 2 300 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg 1. kvartal 2018. Dette er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. For boligeiendommer i fritt salg var det liten endring.


I alt ble det tinglyst 38 300 omsetninger av fast eiendom i 1. kvartal 2018, viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning. Det er 3 700 færre enn 1. kvartal 2017.

Samlet verdi av de omsatte eiendommene utgjorde 89 milliarder kroner, en nedgang på 1 prosent fra samme kvartal året før. I tillegg ble det tinglyst 8 100 omsetninger av boliger i borettslag til en samlet verdi av 16 milliarder kroner. Av dette var 2,8 milliarder kroner fellesgjeld i borettslagene.

Nedgang i salg av fritidseiendommer
I 1. kvartal 2018 ble det totalt omsatt 2 300 bebygde fritidseiendommer i fritt salg, en nedgang på 13 prosent fra 1. kvartal 2017. Det ble omsatt 1 800 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 500 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 1,9 millioner, mens gjennomsnittet for en fritidsbolig på festet tomt var 1,6 millioner kroner.

Litt lavere salg av selveierboliger
Det ble tinglyst i alt 16 600 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 1. kvartal 2018. Det er en nedgang på 2 prosent fra samme kvartal året før. Av de omsatte boligeiendommene, var det 600 boliger på festet tomt. Nedgangen var størst i Vest-Agder og Oslo med henholdsvis 26 og 12 prosent.

Samlet verdi av boligene som ble omsatt i fritt salg, var 61,6 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 3,7 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 1. kvartal med 6,7 millioner kroner, fulgt av Akershus med 4,9 millioner kroner.

Økt salg av boliger i borettslag
I tillegg til omsetning av fast eiendom, ble det omsatt 6 200 boliger i borettslag i fritt salg i 1. kvartal 2018, en økning på 5 prosent fra 1 kvartal 2017. Samlet kjøpesum for disse boligene var 15,4 milliarder kroner. Dessuten utgjorde fellesgjeld til borettslaget 2,1 milliarder kroner.

Gjennomsnittlig totalpris per bolig var 2,8 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 339 000 kroner per omsetning. Det var dyrest å kjøpe bolig i borettslag i Oslo. I gjennomsnitt var totalprisen per omsetning 3,7 millioner kroner i hovedstadsfylket.
Hytte.jpg

Byggeplassleder om innovativ containerlås: - Verktøy blir ikke lenger borte
Ifølge en ny undersøkelse fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har ni av ti bedrifter i bransjen blitt frastjålet verktøy. Til tross for at ... les mer
Ny veileder for bedømmelse av bygningsglass
Glass og Fasadeforeningen (GF) skal inspirere til utstrakt bruk av glass i byggverk. Foreningens fagområder belyses i forhold til arkitektur, design, ... les mer


Slik kan Norge få mer innflytelse i EU
Kan Norge, som et av utenforlandene i EU, dra nytte av tettere samarbeid med unionen på felter som utenrikspolitikk, sikkerhet og forsvar? ... les mer
Fritidsboligkonferansen 2019
Lillehammer-regionen Vekst ønsker i samarbeid med Hytteprodusentene og Norsk Turistutvikling velkommen til Fritidsboligkonferansen 2019. Konferansen ... les mer


Prognose for boligmarkedet 2019
Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2019 er en oppgang på 3 prosent. ... les mer
God start på boligsalget i 2019
- Boligsalget i januar ligger 32 % over samme måned i fjor, og dette er en god start på året, sier Per Jæger, administrerende direktør i ... les mer

Verdens første fossilfrie tunnelprosjekt vant Veidekkes miljøpris
Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2018 er tildelt prosjektet TGB Smestad–Sogn. Dette er verdens første fossilfrie tunnelprosjekt og det første ... les mer
Det ble igangsatt 29 496 boliger i 2018
- Igangsettingen av nye boliger i 2018 endte på 29 496 boliger, etter en god avslutning på året, viser tall fra Boligprodusentenes Forening. Dette er ... les mer

Send inn kandidater til Årets boligprosjekt
Boligprodusentene etterlyser kandidater til "Årets Boligprosjekt 2019". Fristen er satt til fredag 5. april. Prisene deles ut under middagen på ... les mer
Dette kan bedrifter gjøre for å bli grønnere
Bedrifter står for rundt halvparten av alle miljøutslipp i verden. Selv om mange har innført strategi for en grønnere framtid, skjer det ingenting. ... les mer

Husbanken: Ny låneforskrift
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. – Vi foreslår endringer som skal gjøre at ... les mer
Prognose: Sterkt 2019 for yrkesbygg, ikke boliger
Det er forventet vekst i alle deler av byggenæringen, bortsett fra nye boliger i 2019, men også der forventes det vekst i 2020. Nye yrkesbygg skal ... les mer
Gamle lovdokumenter skaper full forvirring i bo...
OsloMet får millioner til å forske på boligmark...

Stadig flere nordmenn bor i tettsted
Google manipulerer brukerne til kontinuerlig ov...

Økt bevissthet om elsikkerhet i byggebransjen
Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel fra offe...

Veidekke mest attraktive arbeidsgiver blant ent...
Frykt ikke skjeggkreet

Igangsettingen av nye boliger faller
Norske arkitekter tar verden med storm

Sentral godkjenning til vurdering
Forskere skal lage månebetong

Meld deg på fagdager for boligprodusenter 7. - ...
Slik mener byggebransjen de kan spare 30 millia...

Hva venter oss om 30 år?
Veidekke ASA: Forlik mellom Statens vegvesen og...

Ny sjef i Skanska Commercial Development
Ny telefonsvindel på ferde: - Ikke ring tilbake...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no