onsdag, januar 23, 2019
 Nedgang i hyttesalgetalt 2 300 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg 1. kvartal 2018. Dette er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. For boligeiendommer i fritt salg var det liten endring.


I alt ble det tinglyst 38 300 omsetninger av fast eiendom i 1. kvartal 2018, viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning. Det er 3 700 færre enn 1. kvartal 2017.

Samlet verdi av de omsatte eiendommene utgjorde 89 milliarder kroner, en nedgang på 1 prosent fra samme kvartal året før. I tillegg ble det tinglyst 8 100 omsetninger av boliger i borettslag til en samlet verdi av 16 milliarder kroner. Av dette var 2,8 milliarder kroner fellesgjeld i borettslagene.

Nedgang i salg av fritidseiendommer
I 1. kvartal 2018 ble det totalt omsatt 2 300 bebygde fritidseiendommer i fritt salg, en nedgang på 13 prosent fra 1. kvartal 2017. Det ble omsatt 1 800 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 500 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 1,9 millioner, mens gjennomsnittet for en fritidsbolig på festet tomt var 1,6 millioner kroner.

Litt lavere salg av selveierboliger
Det ble tinglyst i alt 16 600 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 1. kvartal 2018. Det er en nedgang på 2 prosent fra samme kvartal året før. Av de omsatte boligeiendommene, var det 600 boliger på festet tomt. Nedgangen var størst i Vest-Agder og Oslo med henholdsvis 26 og 12 prosent.

Samlet verdi av boligene som ble omsatt i fritt salg, var 61,6 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 3,7 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 1. kvartal med 6,7 millioner kroner, fulgt av Akershus med 4,9 millioner kroner.

Økt salg av boliger i borettslag
I tillegg til omsetning av fast eiendom, ble det omsatt 6 200 boliger i borettslag i fritt salg i 1. kvartal 2018, en økning på 5 prosent fra 1 kvartal 2017. Samlet kjøpesum for disse boligene var 15,4 milliarder kroner. Dessuten utgjorde fellesgjeld til borettslaget 2,1 milliarder kroner.

Gjennomsnittlig totalpris per bolig var 2,8 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 339 000 kroner per omsetning. Det var dyrest å kjøpe bolig i borettslag i Oslo. I gjennomsnitt var totalprisen per omsetning 3,7 millioner kroner i hovedstadsfylket.
Hytte.jpg

Dette kan bedrifter gjøre for å bli grønnere
Bedrifter står for rundt halvparten av alle miljøutslipp i verden. Selv om mange har innført strategi for en grønnere framtid, skjer det ingenting. ... les mer
Husbanken: Ny låneforskrift
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. – Vi foreslår endringer som skal gjøre at ... les mer


Prognose: Sterkt 2019 for yrkesbygg, ikke boliger
Det er forventet vekst i alle deler av byggenæringen, bortsett fra nye boliger i 2019, men også der forventes det vekst i 2020. Nye yrkesbygg skal ... les mer
Gamle lovdokumenter skaper full forvirring i boligutbygging
Ingen forstår hvordan lovreguleringer for villastrøk skal behandles, ifølge forsker. – En lovendring er helt nødvendig, mener hun. ... les mer


OsloMet får millioner til å forske på boligmarkedet
Regjeringen tildeler OsloMet 13,5 millioner kroner de neste tre årene til et nytt nasjonalt senter for forskning på boligmarkedet. ... les mer
Stadig flere nordmenn bor i tettsted
Stor-Oslo har passert én million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. ... les mer

Google manipulerer brukerne til kontinuerlig overvåkning
Android-brukere blir manipulert til kontinuerlig sporing gjennom utspekulert design, misvisende informasjon og gjentakende masing, viser en ny ... les mer
Økt bevissthet om elsikkerhet i byggebransjen
Bygg og anlegg ligger som bransje høyt på statistikken for arbeidsulykker. En del av disse ulykkene er knyttet til elektrisitet, og kunne ofte vært ... les mer

Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel fra offentlig vei
Enten det gjelder søknad om avkjørsel fra riksvei, fylkesvei eller kommunal vei: nå blir søknadsprosessen mye enklere! [15.11.2018] ... les mer
Veidekke mest attraktive arbeidsgiver blant entreprenørene
Veidekke er den mest attraktive arbeidsgiveren blant entreprenørene for unge ingeniører med 7-8 års erfaring i arbeidslivet, ifølge Universums ... les mer

Frykt ikke skjeggkreet
En ubuden gjest skaper krav om erstatning i hundretusenkronersklassen for norske boligeiere. Men frykt ikke, skjeggkreet er harmløst.
Les kronikk ... les mer
Igangsettingen av nye boliger faller
- Igangsettingen av nye boliger i 3. kvartal var 7 % lavere enn samme kvartal i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes ... les mer
Norske arkitekter tar verden med storm
Sentral godkjenning til vurdering

Forskere skal lage månebetong
Meld deg på fagdager for boligprodusenter 7. - ...

Slik mener byggebransjen de kan spare 30 millia...
Hva venter oss om 30 år?

Veidekke ASA: Forlik mellom Statens vegvesen og...
Ny sjef i Skanska Commercial Development

Ny telefonsvindel på ferde: - Ikke ring tilbake...
Ny lov: Arbeidsgivere på Island må bevise at de...

Veidekke ASA: Hoffmann AS bygger stort næringsb...
NHO-rapport: Flere bedrifter mangler folk

Fortsatt behov for 32 000 nye boliger hvert år ...
Veidekke ASA: Veidekke skrev kontrakt med BANE NOR

Veidekke ASA: Veidekke solgte boliger for en mi...
Norsk datasenter Europas grønneste med kraftløs...

Veidekke ASA: Skriver ned prosjektporteføljen i...
Nedgang i hyttesalget

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no